• Scholen moeten de staat 32 miljoen euro terugbetalen aan geld voor onderwijs aan achterstandsleerlingen, kondigde minister Slob gisteren aan. De betreffende besturen kunnen niet aantonen dat ze dit geld rechtmatig ontvangen hebben. Tegelijkertijd is het totale onderwijsachterstandenbudget sinds 2011 met 160 miljoen afgenomen. De noodzaak van een nieuw systeem is duidelijker dan ooit.

  • In verband met technische redenen is de verzending van het herziene Overzicht Vaststelling Tellingen (OVT) voor de regio Midden-Nederland vertraagd. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de bijbehorende informatiebrief wel verstuurd, maar het OVT is niet verzonden en het bestand met de individuele leerlinggegevens is nog niet in Mijn BRON in te zien. DUO verwacht dat het OVT alsnog in de week van 4 september 2017 verzonden wordt. De bezwaarperiode van zes weken gaat in op de datum van de dagtekening van het OVT.

  • Op woensdag 5 juli van 13:30 – 15:30 uur organiseert de PO-Raad een informatiebijeenkomst in Utrecht rondom de afwikkeling van de gewichtencontrole en de bezwaarprocedure. Hierbij zullen ook...

  • Naar aanleiding van vele reacties over de gewichtencontrole van eind 2015, heeft de PO-Raad onlangs overlegd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de Onderwijsinspectie, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en twee schoolbesturen. Op basis hiervan zijn nieuwe afspraken gemaakt over een zorgvuldige procesgang en duidelijke informatievoorziening rondom de bezwaarprocedure.

  • Om schoolbesturen te ondersteunen bij de communicatie met de onderwijsinspectie/Deloitte over de gewichtencontrole, wil de PO-Raad informatie hierover bundelen. Zij roept schoolbesturen daarom op om hun ervaringen met de gewichtencontrole te delen op mijnporaad.nl.