• Op woensdag 5 juli van 13:30 – 15:30 uur organiseert de PO-Raad een informatiebijeenkomst in Utrecht rondom de afwikkeling van de gewichtencontrole en de bezwaarprocedure. Hierbij zullen ook...

 • Deze maand in de Vensters nieuwsbrief: oproep van DUO om uitslag eindtoets zsm in BRON te zetten, uw actuele gewichtenpercentage in Vensters, bestuursgesprekken over de toekomst van Vensters en leerlinggegevens '16-'17 automatisch gepubliceerd. 

 • De impulsgebiedenregeling is met een nieuwe regeling verlengd tot en met 2020-2021. Deze regeling (inclusief de postcodegebieden) is identiek aan de huidige regeling. 

 • Doelgroep: school besturen, gemeenten en kinderopvanglocaties die te maken hebben met het onderwijsachterstandenbeleid. ...

 • Naar aanleiding van vele reacties over de gewichtencontrole van eind 2015, heeft de PO-Raad onlangs overlegd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de Onderwijsinspectie, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en twee schoolbesturen. Op basis hiervan zijn nieuwe afspraken gemaakt over een zorgvuldige procesgang en duidelijke informatievoorziening rondom de bezwaarprocedure.

 • Onderwerp
  18-08-2016

  Twintig procent van de Nederlandse leerlingen verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand van twee jaar. Deze kinderen hebben geen beperking in de aanleg, hun achterstand komt door de omgeving waarin ze opgroeien. Dat is een probleem, want wanneer een kind eenmaal een achterstand heeft, haalt het deze amper meer in. En dat heeft gevolgen voor de latere kansen op een zelfstandig leven met betaald werk en een goede gezondheid. Lees verder

 • Om schoolbesturen te ondersteunen bij de communicatie met de onderwijsinspectie/Deloitte over de gewichtencontrole, wil de PO-Raad informatie hierover bundelen. Zij roept schoolbesturen daarom op om hun ervaringen met de gewichtencontrole te delen op mijnporaad.nl.

 • Om te voorkomen dat enkele duizenden jonge vluchtelingenkinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen, is het belangrijk dat zij terecht kunnen op de peuterspeelzaal. Hiervoor pleiten de PO-Raad en MOgroep, bracheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Daardoor komen deze kinderen al op jonge leeftijd spelend in aanraking met de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Dat is goed voor hun ontwikkeling en daarvan profiteren ze hun hele leven.

 • Tot er nieuwe criteria voor het vaststellen van onderwijsachterstanden worden geformuleerd, zou het budget voor de gewichtenregeling moeten worden bevroren. Dat bepleit de PO-Raad in dagblad Trouw, naar aanleiding van de cijfers die het CBS publiceerde over het afgenomen aandeel achterstandsleerlingen in het basisonderwijs.

 • Het aandeel achterstandsleerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 met een kwart afgenomen. Dat meldt het CBS vandaag op haar site. PO-Raad voorzitter Rinda den Besten waarschuwt voor misplaatst optimisme. ,,Het label ‘achterstandsleerling’ zegt niets over de daadwerkelijke achterstand. In de praktijk ervaren scholen dat de achterstanden niet afnemen, maar hun budgetten doen dat helaas wel.’’

Pagina's