• De coöperatie Leren voor Morgen coördineert op 10 oktober duurzame onderwijsactiviteiten door het hele land, zoals de Voorleesactie, Duurzame Docent 2019 en Spark the Movement. De Sustainable...

  • Aan het Nationaal Schoolontbijt doen in de week van vijf tot en met negen november een half miljoen kinderen op 2.500 basisscholen mee. Het ontbijtevenement is officieel ambassadeur van Gezonde School, dat deze week haar eerste landelijke congres beleefde. 

  • Nederlandse kinderen bewegen onvoldoende, blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna de helft van de 4- tot 12- jarigen haalt het niet om elke dag minstens een uur aan beweging te doen als fietsen, zwemmen of wandelen bericht De Telegraaf.

  • ,,Ik zie heel veel bomen, maar gelukkig ook veel bos”, concludeert één van de deelnemers na afloop van de basistraining Gezonde School-aanpak in Westervoort. ,,Dus ik ga maar gewoon bij de eerste boom beginnen.” Een kleine dertig Gezonde School-coördinatoren uit het po leren tijdens deze training over de Gezonde School-aanpak en vinden inspiratie bij elkaar.

  • Het is basisscholen de afgelopen vier jaar niet gelukt om méér dan de afgesproken twee uur gymles per week aan te bieden. In het bestuursakkoord van 2014 spraken scholen de ambitie uit te streven naar een derde uur, maar dit is onhaalbaar en onbetaalbaar gebleken, constateert de PO-Raad in het Algemeen Dagblad. Gisteren sprak de Kamer erover.

  • Bezoekers van www.gezondeschool.nl kunnen informatie voortaan sneller en gemakkelijker vinden. De website is vernieuwd. Schoolpersoneel kan er terecht voor achtergrondinformatie, voorlichtingsmaterialen en ervaringen van andere scholen met de Gezonde School.

  • Van de schoolleiding op basisscholen vindt 82 procent bewegen en sport op school belangrijk. Slechts 43 procent van de scholen voert er ook daadwerkelijk gericht beleid op. Dat betekent dat er...

  • Heeft u dit jaar gewerkt aan het rookvrij maken van uw schoolplein? Of een plan gemaakt om het pesten op school aan te pakken? Veel energie gestoken in sport- en beweegactiviteiten van uw leerlingen? Uw aanpak kan andere scholen inspireren om te werken aan een gezonde leefstijl bij leerlingen op school.