• Vijfhonderd scholen in het primair onderwijs kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een watertappunt op het schoolplein. Tussen 9 september en 14 oktober 2019 kunnen basisscholen zich aanmelden. Uiterlijk 21 oktober 2019 horen scholen of zij wel of geen gebruik kunnen maken van de regeling.

  • Vanaf 1 augustus 2020 is het niet alleen ín de school, maar ook op alle schoolpleinen wettelijk verboden te roken. Scholen moeten dit rookverbod actief handhaven, zo staat in het Besluit Rookvrije Schoolterreinen. Tot en met 19 juli 2019 staat deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) open voor internetconsultatie.

  • Op veel plaatsen wordt het deze week dertig graden. Niet alle schoolgebouwen zijn berekend op dergelijke temperaturen. Bij welke temperatuur is het nog verantwoord om te werken en te leren? Wanneer mag je een tropenrooster instellen? De PO-Raad zette een aantal vragen en antwoorden op een rij.

  • Vandaag demonstreren duizenden (overwegend middelbare) scholieren op het Malieveld voor het klimaat. In het primair onderwijs zijn weinig 'klimaatspijbelaars', maar dat wil niet zeggen dat het klimaat hier niet leeft! Basisscholen dragen op vele manieren hun steentje bij. En dat doen ze niet alleen vandaag.

  • Houd jij je op school bezig met een gezonde leefstijl van leerlingen? Wil je meedenken met onderwerpen zoals het betrekken van ouders, de website Gezondeschool.nl of het vignet? Dan is Gezonde School op zoek naar jou!

  • Het autoluw maken van de schoolomgeving, omdat het goed is voor de verkeersveiligheid rondom scholen. De omgeving van scholen veiliger maken voor fietsers en lopers. Dat zijn enkele suggesties die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat verkennen naar aanleiding van vragen van GroenLinks. 

  • Namens de PO-Raad tekent directeur Ardin Mourik het Nationaal Preventieakkoord. Daarmee draagt de sectororganisatie van het primair onderwijs, samen met de VO-raad en de MBO Raad, bij aan de ontwikkeling van gezamenlijk preventiebeleid. Nieuw beleid dat onderschreven wordt door meer dan zeventig partijen uit onderwijs, wetenschap, overheden, bedrijfsleven, zorg en welzijn.

  • Aan het Nationaal Schoolontbijt doen in de week van vijf tot en met negen november een half miljoen kinderen op 2.500 basisscholen mee. Het ontbijtevenement is officieel ambassadeur van Gezonde School, dat deze week haar eerste landelijke congres beleefde. 

  • Om kinderen meer te laten bewegen en hen gezonder en beweegvaardiger te maken, is het belangrijk dat niet alleen het onderwijs zijn beste beentje voor zet, maar de hele samenleving. Stimuleer hiertoe samenwerking tussen scholen, gemeenten en sportverenigingen en bevorder gezondheid ook buiten het onderwijs, bepleiten PO-Raad en Vereniging Hogescholen in een brief aan de Tweede Kamer.

Pagina's