• Elke school in Nederland kan Gezonde School worden en werken met de Gezonde School-aanpak. Dit voorjaar kunnen honderden scholen gebruik maken van twee regelingen, waardoor werken aan een gezonde leefstijl op school nog makkelijker wordt.

  • Vanaf 1 augustus 2020 is het niet alleen ín de school, maar ook op alle schoolpleinen wettelijk verboden te roken. Zo’n tachtig procent van de schoolpleinen in het primair onderwijs is al rookvrij. Heb je hulp nodig bij het maken van stappen op weg naar een rookvrij schoolplein? Kijk dan op www.rookvrijschoolterrein.nl 

  • Op donderdag 31 oktober organiseert de Gezonde School een inspiratietour. Een dag in het teken van een gezonde leefstijl op school. Wil jij ook geïnspireerd worden door scholen die al goed bezig...

  • Vijfhonderd scholen in het primair onderwijs kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een watertappunt op het schoolplein. Tussen 9 september en 14 oktober 2019 kunnen basisscholen zich aanmelden. Uiterlijk 21 oktober 2019 horen scholen of zij wel of geen gebruik kunnen maken van de regeling.

  • Vanaf 1 augustus 2020 is het niet alleen ín de school, maar ook op alle schoolpleinen wettelijk verboden te roken. Scholen moeten dit rookverbod actief handhaven, zo staat in het Besluit Rookvrije Schoolterreinen. Tot en met 19 juli 2019 staat deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) open voor internetconsultatie.

  • Op veel plaatsen wordt het deze week dertig graden. Niet alle schoolgebouwen zijn berekend op dergelijke temperaturen. Bij welke temperatuur is het nog verantwoord om te werken en te leren? Wanneer mag je een tropenrooster instellen? De PO-Raad zette een aantal vragen en antwoorden op een rij.

  • Vandaag demonstreren duizenden (overwegend middelbare) scholieren op het Malieveld voor het klimaat. In het primair onderwijs zijn weinig 'klimaatspijbelaars', maar dat wil niet zeggen dat het klimaat hier niet leeft! Basisscholen dragen op vele manieren hun steentje bij. En dat doen ze niet alleen vandaag.

  • Het autoluw maken van de schoolomgeving, omdat het goed is voor de verkeersveiligheid rondom scholen. De omgeving van scholen veiliger maken voor fietsers en lopers. Dat zijn enkele suggesties die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat verkennen naar aanleiding van vragen van GroenLinks. 

Pagina's