• Namens de PO-Raad tekent directeur Ardin Mourik het Nationaal Preventieakkoord. Daarmee draagt de sectororganisatie van het primair onderwijs, samen met de VO-raad en de MBO Raad, bij aan de ontwikkeling van gezamenlijk preventiebeleid. Nieuw beleid dat onderschreven wordt door meer dan zeventig partijen uit onderwijs, wetenschap, overheden, bedrijfsleven, zorg en welzijn.

 • Aan het Nationaal Schoolontbijt doen in de week van vijf tot en met negen november een half miljoen kinderen op 2.500 basisscholen mee. Het ontbijtevenement is officieel ambassadeur van Gezonde School, dat deze week haar eerste landelijke congres beleefde. 

 • Openbare Basisschool Utrecht Overvecht is de 1000ste basisschool die zich Gezonde School mag noemen. De school ontving op 6 juli het vignet Gezonde School uit handen van Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad.

 • Wilt u structureel aandacht besteden aan een gezonde leefstijl en Gezonde School worden? Vraag dan het ondersteuningsaanbod Gezonde School aan. Van 5 maart tot en met 12 april 2018 kunnen scholen zich hiervoor inschrijven op Gezondeschool.nl.

 • Hoe ziet een Gezonde School er precies uit en hoe word je een Gezonde School? Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam een kijkje bij IKC De Waterlelie in Zoetermeer. Kinderen, ouders, leraren van de school en de Gezonde School adviseur van de GGD lieten zien hoe het is om een Gezonde School te zijn. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, was ook aanwezig bij het werkbezoek.

 • ,,Ik zie heel veel bomen, maar gelukkig ook veel bos”, concludeert één van de deelnemers na afloop van de basistraining Gezonde School-aanpak in Westervoort. ,,Dus ik ga maar gewoon bij de eerste boom beginnen.” Een kleine dertig Gezonde School-coördinatoren uit het po leren tijdens deze training over de Gezonde School-aanpak en vinden inspiratie bij elkaar.

 • Het programma Gezonde School heeft dit jaar aan 750 scholen € 3000,- toegekend. De school kan hiermee taakuren vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School...

 • Bewegen helpt leerlingen de lesstof beter in zich op te nemen, stellen de Rijksuniversiteit Groningen en het ziekenhuis UMCG. Zij ontwikkelden mede het lesprogramma Fit & Vaardig op school dat deze week op het NRO Congres de eerste prijs kreeg voor het verbinden van onderzoek met praktijk. 

 • Hoe word ik een Gezonde school?

  Scholen die aantoonbaar goed met gezondheid bezig zijn, kunnen een Vignet Gezonde School verdienen. Het vignet is een erkenning voor scholen waarmee zij laten zien dat ze planmatig en structureel werken aan minimaal één aspect van gezondheid en niet alleen losse activiteiten hiervoor inzetten. In totaal kunnen scholen acht deelcertificaten behalen, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, sport en bewegen, en sociaal-emotionele ontwikkeling.

  Ga voor meer informatie naar gezondeschool.nl

 • Het afgelopen halfjaar hebben opnieuw tientallen scholen in het primair onderwijs het vignet Gezonde School behaald. Zij laten zien op minimaal één thema structureel aan gezondheid te werken. Het populairst zijn de thema’s ‘Bewegen en sport’, ‘Welbevinden’ en ‘Voeding’. Hoe gezond is uw school? 

Pagina's