• Een uitdagend, groen en rookvrij schoolplein is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van jongeren. Daarom bouwen zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, in de periode 2014-2016, een Gezond Schoolplein.

  • Scholen die naast taal en rekenen in hun klassen ook aandacht willen besteden aan een gezonde leefstijl, kunnen daarvoor kiezen uit talloze activiteiten. Om u te helpen bij deze keuze heeft de Gezonde School een zoektool gemaakt. De PO-Raad wil schoolbesturen daarnaast alvast wijzen op extra ondersteuning die zij kunnen aanvragen om de gezondheid van hun leerlingen te verbeteren.

Pagina's