• Een groen schoolplein nodigt uit tot spelen, geeft rust en ruimte, prikkelt de creativiteit… Dat dáchten we althans. Want er was nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van groene schoolpleinen. Tot nu.

  • Het autoluw maken van de schoolomgeving, omdat het goed is voor de verkeersveiligheid rondom scholen. De omgeving van scholen veiliger maken voor fietsers en lopers. Dat zijn enkele suggesties die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat verkennen naar aanleiding van vragen van GroenLinks. 

  • Namens de PO-Raad tekent directeur Ardin Mourik het Nationaal Preventieakkoord. Daarmee draagt de sectororganisatie van het primair onderwijs, samen met de VO-raad en de MBO Raad, bij aan de ontwikkeling van gezamenlijk preventiebeleid. Nieuw beleid dat onderschreven wordt door meer dan zeventig partijen uit onderwijs, wetenschap, overheden, bedrijfsleven, zorg en welzijn.