• Op maandag 28 januari 2013 vindt de Nationale Balans Top plaats, het jaarlijkse congres van het Convenant Gezond Gewicht en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Dit jaar staat de Nationale Balans Top...

  • Scholen in het primair onderwijs kunnen subsidie ontvangen voor het verbeteren van het binnenmilieu. De vergoeding is bedoeld voor basisscholen gevestigd in een gebouw met natuurlijke ventilatie....

  • De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stellen van 2012 tot en met 2015 € 1 miljoen per jaar beschikbaar voor de onderwijsagenda Sport,...

  • Op basisschool Spaarndammerhout in Amsterdam is op 26 januari het evaluatierapport van Lunchen op School gepresenteerd. Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad en lid van het Platform...

  • In de toolkit ‘Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht' vindt u handige tips & trucs voor het betrekken en stimuleren van ouders bij voedings- en beweegactiviteiten op de basisschool. Het...

  • Om sport en bewegen in de buurt een nieuwe impuls te geven, wil minister Schippers (VWS) meer en slimme verbindingen tussen lokale partners, zoals sportclubs, scholen, bedrijfsleven,...

  • Het deelconvenant school, onderdeel van Convenant Gezond Gewicht, heeft een position paper ontwikkeld, waarin een aantal doelstellingen van het deelconvenant verder zijn uitgewerkt. De PO-Raad...

  • Goede samenwerking tussen sport- en onderwijsorganisaties is een voorwaarde voor een stimulerend lokaal sportbeleid. Om op de hoogte te blijven van landelijke ontwikkelingen en geïnspireerd te...

  • Acht basisscholen strijden woensdag 20 april in Zwolle om de titel ‘Sportiefste basisschool van Nederland’. De scholen komen uit heel Nederland en zijn genomineerd vanwege hun vooruitstrevende...