• Pagina

    Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen die zij samen met de AVS en VTOI-NVTK organiseert. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs.

  • Starten met bestuurlijke visitatie? Dat kan in een Lerend netwerk samen met collega-schoolbestuurders. Hoe staan we ervoor als schoolbestuur en hoe kunnen we het nog beter doen? Bij bestuurlijke visitatie staat leren van elkaar centraal.

  • Hanneke de Frel is directeur op CBS Prinses Maxima in Berkel en Rodenrijs. Deze school valt onder schoolbestuur Spectrum-SPCO. In dit interview vertelt de Frel over de samenwerking tussen haar als schoolleider en het schoolbestuur.

  • Maaike Nieuwenhuis is directeur op basisschool Agnetendal en St. Martinus in Valkenswaard. Deze school valt onder schoolbestuur SKoZOK. In dit interview vertelt ze over het samenspel tussen haar als schoolleider en het schoolbestuur.

  • Is het in ons stelsel straks nog wel duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is? Dat vroeg ik mij af toen minister Slob vorige week aankondigde dat hij aan wil sturen op een wetswijziging waardoor de medezeggenschapsraad, waarin ouders en leraren vertegenwoordigd zijn, adviesrecht krijgt over het beleid van de school met betrekking tot groepsgrootte.

  • Bij de governance-inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs moet er een deugdelijke scheiding zijn tussen de functie bestuur en de functie intern toezicht. Maar kan het intern toezicht van het samenwerkingsverband wel onafhankelijk worden ingevuld als de toezichthouder ook eigen schoolbestuurlijke belangen heeft? Een goed toezichtkader is dan van belang, maar ook een aanspreekcultuur. De handreiking 'Governance in passend onderwijs' biedt houvast.

  • Aanstaande donderdag wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Het is voor het eerst dat ik de verkiezingen en het gevolg ervan ook in mijn werkzame leven zo intensief beleef. Natuurlijk heb ik altijd al vanuit een onderwijsbril de verkiezingen gevolgd. Maar dit keer heeft het – ook al ging het in debatten teleurstellend weinig over onderwijs – meer impact op mijn dagelijks functioneren. Met welke Kamerleden krijgt de PO-Raad straks te maken? Wat betekenen de mogelijke coalities voor onze sector? En met welke bewindspersonen hebben we straks overleg?

  • Op 11 oktober organiseert de monitorcommissie Goed Bestuur een eerste focusgroep over het ‘samenspel bestuur – intern toezicht’. Schoolbestuurders en toezichthouders worden van harte uitgenodigd om...

Pagina's