• Leerlingen in het primair onderwijs krijgen over het algemeen goed les. Het overgrote deel van de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit. Dat staat in het  Onderwijsverslag, dat vandaag is verschenen. De Inspectie van het Onderwijs ziet dat scholen en leraren verder verbeteren. Ook de PO-Raad constateert dat de sector zich in een stijgende lijn ontwikkelt.

 • Op 19 februari heeft het DB van de PO-Raad de monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs geïnstalleerd. De monitorcommissie gaat, in navolging op het advies van de commissie Meurs, monitoren hoe het staat met de professionalisering van schoolbesturen in de sector primair onderwijs.

 • Thema
  25-11-2014

  Goed onderwijs vraagt om goede onderwijsorganisaties waar leraren, schoolleiders en schoolbestuurders met elkaar samenwerken. Schoolbesturen creëren de ruimte en voorwaarden die de mensen in de school nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Ze waarborgen de ontwikkeling van de hele organisatie en zorgen ervoor dat intern iedereen hierbij betrokken is: bestuurlijke staf, schoolleider en leraar, maar ook intern toezicht en de medezeggenschapsraad.   Lees verder

 • De Volkskrant bericht op vrijdag 3 oktober 2014 over het rapport van de Onderwijsraad over de verhouding tussen de overheid en het onderwijs. De raad houdt het advies van de commissie-Dijsselbloem uit 2008 tegen het licht en concludeert dat de overheid zich nog altijd te veel bemoeit met het onderwijs en dat scholen daar last van hebben. 

 • De PO-Raad herkent de meeste conclusies uit het rapport 'Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem' dat de Onderwijsraad op 2 oktober 2014 heeft gepresenteerd. De politiek grijpt nog steeds...

 • Op 26 mei 2014 wordt de Dag van het Onderwijsbestuur georganiseerd. Het thema van de dag is, bewust ambigu, aansprekend besturen. Hoe staat het ervoor met het onderwijsbestuur? Wat gaat er goed, en wat kan beter? En vooral hoe? Dagvoorzitter Ruben Maes neemt bezoekers mee in deze vragen op de eerste Dag van het onderwijsbestuur. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) organiseert deze dag. Rinda den Besten en Simone Walvisch, voorzitter en vicevoorzitter van de PO-Raad, zijn bij de dag aanwezig.

 • Schoolbesturen kunnen vanaf nu laten weten wat ze vinden van de plannen waarmee minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de bestuurskracht in het onderwijs willen versterken. De plannen zijn vrijdag opengesteld voor internetconsultatie. Omdat deze van invloed zijn op (de medezeggenschap in) het primair onderwijs, moedigt de PO-Raad haar leden aan te reageren.

 • Staatssecretaris Sander Dekker wil bekijken of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dekker zegde dit woensdag toe in een debat in de Tweede Kamer. Die sprak de hele dag over governance in het onderwijs.

 • Vraag een willekeurige Nederlander naar zijn beeld bij een schoolbestuur, en hij zal een beeld schetsen van een bestuur van een grote onderwijsinstelling: een groot onderwijsgebouw, misschien zelfs wel een campus, en duizenden leerlingen of studenten en ook honderden medewerkers. Zo’n schoolbestuur vind je niet in het primair onderwijs. 

 • Het is voor alle scholen en schoolbesturen van belang dat de medezeggenschap goed functioneert. Onderwijs is teamsport en daarom draagt betrokkenheid van alle geledingen bij de school bij aan het onderwijs. Onder meer de PO-Raad, VO-raad en CNV Onderwijs hebben daarom samen een advies uitgebracht waarmee medezeggenschap in het onderwijs kan worden versterkt.

Pagina's