• Deze masterclass vindt plaats in de slotconferentie van het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad. Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar Governance in het (semi-)publieke domein verbonden aan Tias Nimbas Business School, Universiteit van Tilburg gaat in deze masterclass in op toezicht, informatievoorziening en hoe de toezichthouder zijn eigen verantwoording kan organiseren.

  • Paul de Ruijter, auteur van het strategisch management handboek ‘Klaar om te wenden’, geeft inzicht in een denkmodel waarmee het maken van gedegen meerjarenbeleidsplannen u voortaan nog beter zal...

  • Hoe staat uw organisatie er financieel voor? Welke risico's spelen er in de externe en interne omgeving van de onderwijsinstelling? Hoe kunt u deze risico’s beheersen en welke rol speelt het...

  • Om incidentenpolitiek tegen te gaan, zijn bevlogen bestuurders nodig die ‘visie hebben en hun rug rechthouden wanneer bevlogenheid over gaat in bevlieging’. ,,We willen immers geen plannen die tot in detail voorschrijven wat een bestuurder moet doen.'' Dat zei Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad in haar speech op de tweede dag van het congres Bevlogen Besturen.

  • De PO-Raad heeft ‘Goed bestuur’ hoog in het vaandel. Niet alleen omwille van de kwaliteit van het bestuur zelf, maar vooral omdat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs. Om besturen daarbij te...

  • Als er één ontwikkeling is waar vrijwel alle schoolbesturen nu mee te maken hebben, is het wel de leerlingenkrimp. Snelle krimp heeft een enorme impact op scholen: Het heeft gevolgen voor de inrichting van het onderwijs, de financiën, het personeel, de huisvesting. Scholen waarvan het leerlingenaantal snel daalt, zijn kwetsbaar in hun kwaliteit. Het is voor de scholen zelf moeilijk om te anticiperen – dat moeten hun besturen doen. 

  • De PO-Raad heeft een adviescommissie in het leven geroepen die haar bestuur gaat adviseren over een adequaat systeem voor de professionalisering van bestuurders in het primair onderwijs. De PO-Raad...

  • Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs zijn van plan bestuurskracht in het primair onderwijs deels te versterken met maatregelen die op de sector zijn toesneden. In...

  • Vindt u ook dat goed bestuur voorwaarde is voor goed onderwijs? Denkt u dat uw bestuur al best goed is? Of vraagt u zich soms af wat er beter kan? Stuurt u al op onderwijskwaliteit en wilt u weten of u daarmee prima op weg bent? Heeft u een of meer van deze vragen met ‘ja’ beantwoord, dan is het bestuurlijk assessment iets voor u!

  • Veel van de lobby werkzaamheden vinden achter de schermen plaats. Waar de PO-Raad zich de afgelopen tijd precies mee bezig heeft gehouden, leest u hier.

Pagina's