• Om het onderwijsbestuur verder te verbeteren, moeten geen algemene regels worden opgesteld. Er is een sectorspecifieke aanpak nodig. ,,Het primair onderwijs vraagt met zijn kleinschalig georganiseerd onderwijs en enorme bestuurlijke diversiteit om een meer gedifferentieerde benadering dan de andere onderwijssectoren.’’ Dat schrijft de PO-Raad vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Goed bestuur en toezicht is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. De PO-Raad onderschrijft de noodzaak van verdere professionalisering van bestuur en toezicht in het primair onderwijs.

  • Toen duidelijk werd dat de grote Amsterdamse onderwijsorganisatie Amarantis naar de afgrond gleed, voelden wij het al aankomen: Dit gaat gevolgen hebben voor alle onderwijssectoren. Bestuurlijk Nederland is toch al niet populair bij de politiek en de media. Als dan een onderwijsinstelling zulke financiële problemen krijgt door toedoen van het management, is dat een zwarte dag voor het gehele onderwijs.

  • De PO-Raad kan zich goed vinden in het vandaag gepubliceerde advies ‘Publieke belangen dienen’ van de Onderwijsraad. Daarin geeft de Onderwijsraad aan dat de kwaliteit van het onderwijs een publiek...

  • Een goed bestuurder is iemand die problemen kan oplossen. Cognitieve analyse is daarbij belangrijk, stelt Peter Sleegers, hoogleraar onderwijsorganisatie: ‘Als je je als bestuurder bewust bent welke ‘bril’ je gebruikt, en verschillende brillen kan opzetten, kan je elke complexe situatie aan.’

  • In 2013 organiseert de PO-Raad een zestal masterclasses ter ondersteuning van schoolbesturen bij de verdere professionalisering vanuit de door de sector zelf ontwikkelde Code Goed Bestuur. In de...

  • In 2013 organiseert de PO-Raad een zestal masterclasses ter ondersteuning van schoolbesturen bij de verdere professionalisering vanuit de door de sector zelf ontwikkelde Code Goed Bestuur. In de...

  • In 2013 organiseert de PO-Raad een zestal masterclasses ter ondersteuning van schoolbesturen bij de verdere professionalisering vanuit de door de sector zelf ontwikkelde Code Goed Bestuur.  In de...

  • Omdat feedback geven en krijgen een belangrijke bijdrage levert aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten, werkt de PO-Raad samen met andere sectorraden en de onderwijscoöperatie aan een...

  • De PO-Raad is verheugd met de uitkomsten van het NWO-onderzoek naar de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Volgens het onderzoek is het aantal schoolbesturen in onze sector dat werkt...

Pagina's