• Conferentie 18 april 2012 Met deze slotconferentie werd weliswaar het huidige ontwikkeltraject afgesloten, maar is ook een aanzet voor de toekomst gegeven. In haar inleiding vatte Kete Kervezee...

  • Nummer 2, jaargang 2 van het digitale tijdschrift podium is verschenen. In dit nummer van podium aandacht voor: Hoeveel ruimte krijgt het po? Muziek en bewegingsonderwijs: franje, of gáán we ervoor...

  • <p class="intro" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', sans-serif; font-size: 1.385em; line-height: 20.0063037872314px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 20.0063037872314px; font-size: 1.4rem;">Om opbrengstgericht werken te implementeren in het primair onderwijs is leiderschap van cruciaal belang. Dat blijkt uit de resultaten van het project Versterken kwaliteit bestuur en management, in de wandeling ‘Opbrengstgericht leiderschap’ genoemd. De opbrengsten van dit driejarige project staan centraal op de door de PO-Raad en de AVS georganiseerde conferentie (Be)sturend leiderschap.</span></p>

  • Om opbrengstgericht werken te implementeren in het primair onderwijs is leiderschap van cruciaal belang. Dat blijkt uit de resultaten van het project Versterken kwaliteit bestuur en management, in...

  • De PO-Raad lanceert op woensdag 31 oktober 2012 het project Vensters PO. Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen daarmee in de toekomst online verantwoording afleggen over hun beleid...

  • U bent van harte welkom op de conferentie (Be)sturend Leiderschap, de slotconferentie van het project Opbrengstgericht leiderschap en de kick off van het project Sturen op onderwijskwaliteit. NBC...

  • Het aantal schoolbesturen in het primair onderwijs dat de Code Goed bestuur hanteert, is in een jaar tijd toegenomen van 50% naar 73%. De schoolbesturen zijn van mening dat de Code duidelijk en...

  • podium EXTRA staat online. Deze extra editie van podium staat geheel in het teken van Goed bestuur. In deze editie: Hoofddoel: goed onderwijs voor ieder kind Sturen op onderwijskwaliteit Sturen op...

  • De PO-Raad heeft met 3 werknemersorganisaties in het primair onderwijs (CNV Onderwijs, FvOv en AVS) een open brief verstuurd over de toekomst van de sector. Het primair onderwijs loopt het risico...

  • De PO-Raad en de schoolbesturen in het primair onderwijs werken hard aan het verbeteren van de financiële deskundigheid van de sector. Dat dit bij een klein aantal schoolbesturen nog niet goed gaat...

Pagina's