• Onderzoek van de onderwijsinspectie naar de financiële positie van mogelijk rijkere schoolbesturen in het primair onderwijs geeft een genuanceerd beeld. Hoewel het onderzoek van de inspectie niet...

  • In het nieuwe schooljaar gaat de PO-Raad een aantal activiteiten starten rond het thema: 'Sturen op Onderwijskwaliteit' . Eén van de doelen is om een werkkader te ontwikkelen, dat besturen kan...

  • De Tweede Kamer is kritisch over de wijze waarop de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt uitgevoerd. Dat bleek tijdens het overleg met de minister op 27 juni. Conform de wens van PO-Raad en...

  • U bent van harte welkom op de conferentie (Be)sturend Leiderschap, de slotconferentie van het project Opbrengstgericht leiderschap en de kick off van het project Sturen op onderwijskwaliteit.

  • De PO-Raad kan zich in het algemeen goed vinden in de aanbevelingen van Onderwijsraad in zijn advies 'Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief'. De PO-Raad vindt het belangrijk dat de...

  • Er moet meer ruimte komen voor het stichten van scholen. Een school die voldoende leerlingen weet te trekken en vooraf deugdelijk onderwijs garandeert, voorziet in een maatschappelijke behoefte en...

  • “Leidinggeven in het onderwijs begint met hoe de leraar omgaat met de leerling in de klas.” Dat zei Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, bij de presentatie van het boek ‘Onderwijs vraagt leiderschap!...

  • Nationaal Register organiseert op 23 april het middagsymposium 'Toezicht bij de Les', waar minister Van Bijsterveldt het eerste exemplaar van het onderzoek onder Raden van Toezicht in de...

  • podium, het digitale tijdschrift van de PO-Raad, staat weer online. Met deze keer artikelen over: de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs uit Amsterdam en de vraag of deze landelijk inzetbaar is, wat we...

  • De PO-Raad nodigt haar leden uit voor de slotconferentie 'De toekomst van Goed Bestuur' op woensdag 18 april 2012 vanaf 9.00 in het Centraal Museum in Utrecht. Tijdens deze conferentie blikken we...

Pagina's