• De PO-Raad nodigt haar leden uit voor de slotconferentie 'De toekomst van Goed Bestuur' op woensdag 18 april 2012 vanaf 9.00 in het Centraal Museum in Utrecht. Tijdens deze conferentie blikken we...

  • Woensdag 15 februari vond tijdens de mini-conferentie 'Verantwoording van Klasse(n)' de uitreiking van 'Beste jaarverslag 2011' plaats. Na interessante bijdragen van Frans de Vijlder (Lector Goed...

  • Op 15 februari worden in Van der Valk Almere de resultaten van Verantwoorden van Klasse(n) gepresenteerd op een mini-conferentie. Tijdens de conferentie wordt bekend gemaakt welke...

  • De PO-Raad start dit jaar met het project Vensters PO. Het doel van dit project is dat scholen en besturen hun gegevens op een breed toegankelijke manier presenteren. Dit onder meer in het kader...

  • Schoolbestuur Consent uit Enschede is op 24 november uitgeroepen tot beste werkgever van Twente en de Achterhoek. De PO-Raad feliciteert het schoolbestuur met dit bijzondere resultaat. Tijdens het...

  • Op 15 februari 2012 organiseert de PO-Raad, als onderdeel van het project Eerst kiezen, dan delen, voor de tweede maal het evenement ‘Verantwoorden van Klasse(n)’. Het gehele project richt zich op...

  • Staatssecretaris Zijlstra van onderwijs maakte donderdag 17 november bekend dat scholen een aanvraag kunnen indienen voor een experiment met prestatiebeloning. Hoewel de PO-Raad niet per definitie...

  • Vijf jaar geleden is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingevoerd in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het ministerie van OCW heeft onderzoeksbureau Research voor...

  • Na succesvolle startconferenties in juni en september begint de website van het project ‘Eerst kiezen, dan delen’ zich nu ook te vullen met een aantal good practices, Deze good practices zijn...

  • De sector primair onderwijs maakt een ontwikkelingssprong. De schoolbesturen, waar steeds meer vernieuwingskracht van de sector komt te liggen, zijn zich aan het professionaliseren. De PO-Raad maakt veel werk van de professionalisering van het bestuur.

Pagina's