• Thema
  01-08-2018

  Leerlingen verdienen goed onderwijs en schoolbesturen hebben hiervoor de volle verantwoordelijkheid. Dagelijks werken zij hier dan ook hard aan en proberen ze met hun scholen hun onderwijs steeds weer verder te verbeteren. Dat kan nergens ter wereld op zoveel manieren als in Nederland. Wij kennen ‘vrijheid van onderwijs’ waarbij scholen en hun besturen zelf mogen bepalen hoe ze hun onderwijs organiseren. Tegelijkertijd is er ook sturingsdruk van overheid en samenleving, veelal ingegeven door incidenten. Dat leidt tot allerlei normen, wetten en quota. Lees verder

 • Op de scholen zijn de uitkomsten van de eindtoets groep 8 binnen. Voor kinderen een spannende tijd, maar ook voor de scholen zelf: is onze gemiddelde score boven de norm? Heeft uw school voor de tweede keer op rij onvoldoende eindopbrengsten of maakt u zich zorgen over de kwaliteit? Maak dan gebruik van ons ondersteuningsaanbod voor risicoscholen.

 • Doelgroep: schoolleiders, ib'ers, bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers en andere collega's...

 • De meeste scholen die van de Inspectie het predicaat 'zeer zwak' krijgen, scoren onvoldoende op leeropbrengsten van hun leerlingen. Verder schort het op bijna alle zeer zwakke scholen aan planmatige zorg. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat de PO-Raad liet uitvoeren onder ruim vijftig basisscholen die van de Inspectie het oordeel 'zeer zwak' hadden gekregen.

 • Pagina

  Monitoring Een schoolbestuur met een zeer zwakke school kan het programma Goed worden en goed blijven verzoeken extra ondersteuning te leveren door de analist in te zetten als 'monitor'. In dit...

 • Onderwerp
  23-12-2014

  Een schoolbestuur met een zeer zwakke school kan het programma Goed worden en goed blijven verzoeken extra ondersteuning te leveren door de analist in te zetten als 'monitor'. In dit geval kan de adviseur die de analyse van de school heeft gemaakt het schoolbestuur ondersteunen in de vervolgstappen na de analyse. De analist monitort - met het schoolbestuur - of de school tijdens het... Lees verder

 • Onderwerp
  23-12-2014

  Of een school van basiskwaliteit, onvoldoende of zeer zwak is, meet de Inspectie van het Onderwijs af aan diverse indicatoren. Zo wordt gekeken of de leerlingen van een school voldoende presteren, of hun leraren de lesstof duidelijk uitleggen en hun instructie op verschillende leerlingen kunnen afstemmen. Ook moet de school laten zien dat ze jaarlijks de resultaten van leerlingen evalueert en... Lees verder

Pagina's