• Pagina

  Monitoring Een schoolbestuur met een zeer zwakke school kan het programma Goed worden en goed blijven verzoeken extra ondersteuning te leveren door de analist in te zetten als 'monitor'. In dit...

 • Onderwerp
  23-12-2014

  Een schoolbestuur met een zeer zwakke school kan het programma Goed worden en goed blijven verzoeken extra ondersteuning te leveren door de analist in te zetten als 'monitor'. In dit geval kan de adviseur die de analyse van de school heeft gemaakt het schoolbestuur ondersteunen in de vervolgstappen na de analyse. De analist monitort - met het schoolbestuur - of de school tijdens het... Lees verder

 • Onderwerp
  23-12-2014

  Of een school van basiskwaliteit is, onvoldoende of zeer zwak, meet de Inspectie van het Onderwijs af aan diverse indicatoren. Zo wordt gekeken of de leerlingen van een school voldoende presteren, of hun leraren de lesstof duidelijk uitleggen en hun instructie op verschillende leerlingen kunnen afstemmen. Ook moet de school laten zien dat ze jaarlijks de resultaten van leerlingen evalueert en... Lees verder

 • De PO-Raad heeft een nieuwe digitale publicatie uitgebracht waarmee directeuren en ib-ers in het speciaal basisonderwijs (sbo) beter inzicht krijgen in hun opbrengstdata. Deze publicatie is hier te downloaden of online te lezen.

 • In oktober 2014 organiseert het project Goed worden en goed blijven van de PO-Raad drie bijeenkomsten voor risicoscholen. Een risicoschool is een school die één of twee jaar onvoldoende...

 • In oktober 2014 organiseert het project Goed worden en goed blijven van de PO-Raad drie bijeenkomsten voor scholen die het risico lopen (zeer) zwak te worden. Met de bijeenkomsten ondersteunt de PO-Raad deze scholen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

 • In maart 2014 organiseert het project Goed worden en goed blijven van de PO-Raad drie bijeenkomsten voor risicoscholen. Een risicoschool is een school die één of twee jaar onvoldoende...

 • In de nieuwe uitgave ‘Werken aan kwaliteit – Portretten van bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers’ van de PO-Raad zijn de verhalen te lezen van kwaliteitszorgmedewerkers door het hele land. Zij vertellen hoe zij zich inzetten om de kwaliteit van hun school goed te houden en te verbeteren. De verhalen zijn een bron van inspiratie voor alle schoolbesturen.

 • Scholen die niet goed presteren en als ‘zeer zwak’ worden betiteld krijgen nog maar een jaar de tijd om zich te verbeteren. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel dat dit...

Pagina's