• Vraag een willekeurige Nederlander naar zijn beeld bij een schoolbestuur, en hij zal een beeld schetsen van een bestuur van een grote onderwijsinstelling: een groot onderwijsgebouw, misschien zelfs wel een campus, en duizenden leerlingen of studenten en ook honderden medewerkers. Zo’n schoolbestuur vind je niet in het primair onderwijs. 

  • De besturen in het primair onderwijs (PO) hebben het versterken van de bestuurskracht hoog op de agenda. Daarbij is het belangrijk dat de politiek de sector PO als eigen, unieke sector beschouwt, gezien haar diversiteit in bestuurlijke omvang en bestuursmodellen en haar relatief korte geschiedenis met professioneel bestuur. Het nemen van generieke maatregelen voor alle onderwijssectoren, doet geen recht aan het primair onderwijs. Dat was de boodschap van de PO-Raad donderdag aan de vaste Kamercommissie Onderwijs.

  • Het primair onderwijs krijgt veel ruimte en vertrouwen om zelf te zorgen voor het verbeteren van de bestuurskracht in de sector. Dat schrijven Minister Jet Bussemaker en Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Nationaal Register organiseert op 23 april het middagsymposium 'Toezicht bij de Les', waar minister Van Bijsterveldt het eerste exemplaar van het onderzoek onder Raden van Toezicht in de...

  • Schoolbestuur Consent uit Enschede is op 24 november uitgeroepen tot beste werkgever van Twente en de Achterhoek. De PO-Raad feliciteert het schoolbestuur met dit bijzondere resultaat. Tijdens het...

  • Op 15 februari 2012 organiseert de PO-Raad, als onderdeel van het project Eerst kiezen, dan delen, voor de tweede maal het evenement ‘Verantwoorden van Klasse(n)’. Het gehele project richt zich op...

  • Vijf jaar geleden is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingevoerd in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het ministerie van OCW heeft onderzoeksbureau Research voor...

  • Na succesvolle startconferenties in juni en september begint de website van het project ‘Eerst kiezen, dan delen’ zich nu ook te vullen met een aantal good practices, Deze good practices zijn...

  • De sector primair onderwijs maakt een ontwikkelingssprong. De schoolbesturen, waar steeds meer vernieuwingskracht van de sector komt te liggen, zijn zich aan het professionaliseren. De PO-Raad maakt veel werk van de professionalisering van het bestuur.

  • De Universiteit Twente voert, in opdracht van de EU, een onderzoek uit om de impact van het onderwijstoezicht op de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken. Op verzoek van de PO-Raad wordt in...

Pagina's