• Renovatieplannen? Bezoek een kennissessie Renovatie Schoolgebouwen!...

  • De kou is uit de lucht, de lente staat weer voor de deur. Heerlijk. Maar zit je in een slecht geventileerd klaslokaal, dan zie je die zon liever weer achter de wolken verdwijnen. Zo’n warme, zuurstofarme ruimte vóélt niet alleen bedompt, Deens veldonderzoek toont aan dat één graad temperatuurverschil tot 3,5 procent prestatieverlies leidt. 

  • De overheid stelt vanaf vandaag een subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50 procent van de advieskosten, tot een maximum van € 3.500. Hiervan kunnen 150 schoolbesturen gebruikmaken.

  • In een gezond en duurzaam schoolgebouw leren kinderen beter, is er minder ziekteverzuim en zijn de exploitatielasten lager. Daarom bereidt de overheid een subsidieregeling voor die schoolbesturen helpt bij de verduurzaming van hun schoolgebouwen. Er is ruimte voor ongeveer 150 aanvragen en de subsidie zal naar verwachting in het najaar van 2016 beschikbaar worden gesteld.

  • Tien scholen krijgen de kans om mee te doen aan de eerste Nul op de Meter-pilot binnen het programma Scholen vol Energie. Een School vol Energie heeft na een Nul op de Meter-renovatie een gezond binnenmilieu, is energieneutraal en klaar voor de toekomst. De pilot is een onderdeel van de Green Deal Scholen onder begeleiding van Energiesprong | Platform 31. 

  • Green Deal Scholen is op zoek naar praktijkervaringen van scholen en gemeenten met het verduurzamen van schoolgebouwen. Wat was de vraag, welke maatregelen zijn er toegepast en wat is het resultaat? Met deze referenties uit de dagelijkse praktijk wil Green Deal Scholen scholen en gemeenten laten zien hoe het kan.

  • Green Deal Scholen (GDS) zoekt gemeenten en schoolbesturen die hun Integraal Huisvestingsplan (IHP) in 2016 gaan actualiseren en verduurzamen. In een pilot zal GDS ongeveer vijf gemeenten en schoolbesturen middels een onafhankelijke adviseur hierbij ondersteunen.

  • Tot 28 februari is het mogelijk om uw project aan te melden voor de nieuwe top 15 van energiezuinige scholen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert voor het tweede jaar de Scholen Energie Top 15 in opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om te laten zien dat de Europese eis van bijna energieneutraliteit in 2020 nu al op diverse wijzen kan worden gerealiseerd.

  • Schoolbesturen en gemeenten kunnen vanaf nu terecht op greendealscholen.nl voor vragen met betrekking tot de Green Deal Scholen. De uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen helpt schoolbesturen bij het nemen van energiebesparende maatregelen door middel van kennisdeling en ondersteuning.

  • Voor scholen in het basisonderwijs die gehuisvest zijn in een monumentaal pand is het Duurzame Scholenfonds van start gegaan. Met een laagrentende Duurzame Scholenfonds-Lening uit dit fonds kunnen monumentale scholen duurzaamheidsmaatregelen financieren.

Pagina's