• Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen? De vernieuwde Beslisboom Verduurzaming Scholen van kenniscentrum Ruimte-OK helpt schoolbesturen om een aanpak te kiezen voor verduurzaming en het eventueel aardgasvrij maken van bestaande schoolgebouwen.

  • Het programma Green Deal Scholen heeft schoolbesturen en gemeenten de afgelopen twee jaar op weg geholpen om aan de slag te gaan met een gezond en duurzaam schoolgebouw. Weten wat het programma in twee jaar tijd bereikt heeft? De opbrengsten zijn nu gebundeld in een visuele rapportage. 

  • Omdat onderwijstaken alle aandacht opeisen besteden veel scholen te weinig aandacht aan hun energieverbruik. Daardoor is de energierekening soms wel dertig tot veertig procent te hoog, voldoen veel scholen niet aan de wettelijke verplichtingen en dragen ze weinig bij aan een beter milieu. In het energieakkoord is afgesproken dat gemeenten en provincies meer prioriteit gaan geven aan toezicht op de verplichting tot energiebesparing.

  • Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen ook de komende maanden nog gebruik maken van de subsidieregeling voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De overheid heeft de subsidieregeling verlengd tot en met 29 december 2017.

  • Scholen die aan de slag willen met de Binnenmilieuscan Basisscholen om een gezond binnenklimaat in hun schoolgebouwen te realiseren en behouden, kunnen nu gebruikmaken van het GGD-ondersteuningsaanbod. Met dit ondersteuningsaanbod ontvangen scholen uitleg en tips van de GGD over het gebruik van de binnenmilieuscan. Ook bespreekt de GGD de voortgang hiervan met de scholen. Dit schooljaar kunnen 50 scholen kosteloos gebruik maken van het ondersteuningsaanbod.

  • De overheid stelt vanaf vandaag een subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50 procent van de advieskosten, tot een maximum van € 3.500. Hiervan kunnen 150 schoolbesturen gebruikmaken.

  • Een nieuw schooljaar is een startmoment voor diverse nieuwe regels en experimenten. Een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen en vernieuwingen waarmee scholen en hun besturen te maken kunnen krijgen.

  • In een gezond en duurzaam schoolgebouw leren kinderen beter, is er minder ziekteverzuim en zijn de exploitatielasten lager. Daarom bereidt de overheid een subsidieregeling voor die schoolbesturen helpt bij de verduurzaming van hun schoolgebouwen. Er is ruimte voor ongeveer 150 aanvragen en de subsidie zal naar verwachting in het najaar van 2016 beschikbaar worden gesteld.

  • Tien scholen krijgen de kans om mee te doen aan de eerste Nul op de Meter-pilot binnen het programma Scholen vol Energie. Een School vol Energie heeft na een Nul op de Meter-renovatie een gezond binnenmilieu, is energieneutraal en klaar voor de toekomst. De pilot is een onderdeel van de Green Deal Scholen onder begeleiding van Energiesprong | Platform 31. 

Pagina's