• In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de tool 'Zonnestroom voor scholen' ontwikkeld. Deze helpt scholen bij vragen over eigenaarschap, juridische kwesties, investeringskosten, terugverdientijden, onderhoud en educatie over zonnepanelen. Ook komen diverse voorbeelden aan bod van scholen, die al zonnepanele hebben geplaatst.

  • Op 10 november vindt tijdens de kennisdag van Ruimte-OK de centrale start van het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen plaats. De partners van de Green Deal Scholen, waaronder de PO-Raad, willen met dit uitvoeringsprogramma schoolbesturen ondersteunen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. Wat uiteindelijk moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren.

  • "Waarom houdt een tomatenkweker wel rekening met hoe zijn kas optimaal kan bijdragen aan de groei van zijn tomaten, maar houden wij geen rekening met hoe het schoolgebouw kan bijdragen aan het leren van onze leerlingen?" Met verve pitcht Chantal Broekhuis van het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU) haar casus voor het verduurzamen van schoolgebouwen tijdens het EEB Lab in het Rijksmuseum.

  • Schoolbesturen die met energiebesparing of duurzaamheid aan de slag willen zien al gauw door de bomen het bos niet meer. Veel informatie, techniek, voorbeelden, prijzen en partijen die zich er mee...

  • Een beter binnenklimaat, minder energieverbruik en meer gebruik van energie uit zon, wind, water en biomassa. Dat is het doel van de Green Deal van onderwijs, gemeenten en Rijksoverheid. Om dat doel te halen, willen zij eerst meer inzicht krijgen in wat schoolbesturen daarvoor nodig hebben. Doet u mee?

  • Een betere en duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. Dat is het doel van de Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen die PO-Raad en VO-raad vandaag hebben gesloten met Ruimte-OK, het Klimaatverbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van BZK, EZ, IenM en OCW.

Pagina's