• De grootte van een school heeft weinig invloed op de leerprestaties van leerlingen. Ook de invloed op bijvoorbeeld de sociale cohesie op school, betrokkenheid van leerlingen en leraren en ouderparticipatie is nauwelijks aangetoond. Wel zijn grotere scholen goedkoper. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (PROO).

  • Bij de bijeenkomst op woensdag 6 maart in Driebergen waren rond de dertig leden van de PO-Raad aanwezig. Zij zien, net als de Onderwijsraad, positieve kanten aan regionale samenwerking.