• De groepsgrootte in het basisonderwijs daalde vorig jaarlicht tot 22,6 leerlingen. De leerling-leraarratio bleef vrijwel gelijk. Kleinere groepen kan als positief gezien worden, maar een ideale groepgrootte bestaat niet.

  • Tijdens het debat in de Tweede Kamer over werkdruk en groepsgrootte gaf minister Slob (Onderwijs) aan dat hij wil dat de medezeggenschapsraad adviesrecht krijgt op het beleid van een school met betrekking tot groepsgrootte. De PO-Raad heeft een aantal vragen bij de aanpassingen van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De sectororganisatie gaat graag in gesprek met minister Slob over de voorgenomen wetswijziging.

  • Groepen in het basisonderwijs worden niet groter of kleiner. Sinds 2013 telt een gemiddelde klas 23 leerlingen. De groepsgrootte is daarmee stabiel zo blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Regioplan.

  • De Tweede Kamer heeft een internetconsultatie geopend over het initiatiefwetsvoorstel kleine klassen van Kamerlid Siderius (SP). Het wetsvoorstel heeft als doel klassen in het basisonderwijs te verkleinen, zodat leraren de mogelijkheden krijgen om alle leerlingen de benodigde aandacht en ondersteuning te kunnen geven. Met de consultatie wil de Tweede Kamer reacties vanuit het veld krijgen, ter verbetering van het wetsvoorstel.

  • Schoolbesturen laten de keuzes voor groepsindeling terecht over aan de professionaliteit van de schoolleiders en leraren in samenspraak met de ouders en medezeggenschapsraad, vindt de PO-Raad. Diverse groepen pleiten echter voor een maximum groepsgrootte. De Tweede Kamer praat er vandaag over.