• De vakvereniging voor leraren lichamelijke opvoeding (KVLO) heeft een protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld voor als scholen in het po hun deuren weer openen. Hoe ga je als school om met bewegingsonderwijs na 11 mei?

  • Basisschoolleerlingen bewegen steeds minder goed. De school heeft hier maar voor een deel invloed op. Vooral hoe leerlingen zelf hun sportieve vaardigheden inschatten en hun BMI zijn van invloed op hun bewegingsvaardigheid. Ook doen jongens het beter dan meisjes. Dat blijkt uit het rapport Peil.Bewegingsonderwijs dat de Inspectie van het Onderwijs vrijdag publiceerde.

  • Het is basisscholen de afgelopen vier jaar niet gelukt om méér dan de afgesproken twee uur gymles per week aan te bieden. In het bestuursakkoord van 2014 spraken scholen de ambitie uit te streven naar een derde uur, maar dit is onhaalbaar en onbetaalbaar gebleken, constateert de PO-Raad in het Algemeen Dagblad. Gisteren sprak de Kamer erover.

  • Is het toegestaan dat een leerkracht alleen met de groep naar de gymlocatie wandelt en alleen de gymles verzorgt?

    Er is geen bepaling in de wet- en regelgeving die aangeeft hoeveel personeelsleden een groep leerlingen dienen te begeleiden. De werkgever dient zelf de risico’s in te schatten en op grond daarvan te bepalen hoeveel begeleiders men inzet, hetgeen vaak ook al blijkt uit schooleigen beleid. Zaken hieromtrent gaan pas spelen als er onverhoopt een ongeval plaatsvindt en de vraag rondom de aansprakelijkheid van het schoolbestuur wordt gesteld. De verzekeringsmaatschappij zal toetsen of aan het schooleigen beleid is voldaan. In de meeste gevallen dekt de bestuursaansprakelijkheidsverzekering risico’s in dit kader af, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van werknemers. De PO-Raad adviseert u deze situatie ook voor te leggen aan de verzekeringsmaatschappij waar u de bestuursaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.