• De aangepaste regeling personele bekostiging PO 2014-2015 is gepubliceerd. Hiermee kan bepaald worden wat de financiële consequenties zijn van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Herfstakkoord/Onderwijsbegroting 2014 en de Onderwijsbegroting 2015 voor het schooljaar 2014/2015. 

  • Het beeld dat het primair onderwijs de afgelopen jaren extra geld heeft gekregen, is genuanceerder dan lijkt. Het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat woensdag werd gepresenteerd, meldde dat het primair onderwijs in 2013 zevenhonderd euro per leerling meer kreeg dan in 2009. Dat betekent echter niet dat schoolbesturen nu per definitie voldoende geld hebben om hun kosten van te betalen.

  • Het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Bestuursakkoord, het Herfstakkoord. Belangrijke akkoorden, die gezamenlijk behoorlijk wat consequenties hebben voor het onderwijs. Sommige hiervan zijn al uitgewerkt, over de uitwerking van andere wordt nog onderhandeld. Een volledig en gedetailleerd financieel plaatje is helaas nog niet te geven. Desondanks vindt de PO-Raad het belangrijk haar leden alvast een globaal inzicht te geven in de financiële gevolgen van de verschillende afspraken.

  • 't Kan verkeren.... In de zomer van 2013 voerde de PO-Raad nog een campagne om bij politiek en media aandacht te vragen voor de financiële nood in het primair onderwijs. Naast de krimp van het leerlingenaantal leidden stille bezuinigingen tot ontslag van een groot aantal leraren en tot grotere klassen. Als we nu kijken naar de bereidheid die de politiek heeft om in het onderwijs te investeren, mogen we zeker niet klagen.