• Een breed toegankelijke kinderopvang voor twee dagen in de week voor alle kinderen van nul tot vier jaar. En een brede schooldag waarin onderwijstijd en opvangtijd flexibeler in elkaar overlopen. Twee punten uit de visie van het Platform Toekomst van Arbeid, waarmee aan het kabinet concrete bouwstenen werden aangereikt voor de toekomst van werk, leren en verzekeren.

  • Iedereen vindt het belangrijk dat kleuteronderwijs aansluit bij de ontwikkeling van jonge kinderen, maar de meningen verschillen over hoe hier invulling aan gegeven moet worden. Dat bleek op donderdag 13 oktober uit het debat over kleuteronderwijs.

  • Kinderen die voor- en vroegschoolse educatie (vve) hebben gekregen, lopen hun achterstand in vier jaar tijd tot de helft in. Dat blijkt uit het pre-COOL onderzoek dat staatssecretaris Dekker gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. De PO-Raad ziet de succesvolle pilot startgroepen als een voorbeeld van hoe een basisvoorziening voor alle peuters er uit zou kunnen zien.

  • Het Netwerk School & Omgeving vergadert vier keer per jaar bij de PO-Raad in Utrecht.

  • De PO-Raad is verheugd over berichten dat het kabinet alle peuters recht wil geven op kinderopvang. Daarmee krijgen zij gelijke kansen, kunnen zij allemaal van goede opvang profiteren en zullen minder kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen. De kabinetsplannen lekten dinsdag uit via RTL Nieuws en NOS. De PO-Raad pleit al enkele jaren voor één toegankelijke basisvoorziening voor alle kinderen.  

  • Ook de Onderwijsraad vindt dat er einde moet komen aan de versnippering van voorschoolse voorzieningen. In plaats daarvan is het belangrijk dat er geïntegreerde voorzieningen zijn voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Alle kinderen moeten daar toegang toe hebben en de overheid moet daarvoor betalen. Dit sluit aan bij het pleidooi van kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs en gemeenten.

  • Leren vindt niet alleen op school plaats. De omgeving van een kind heeft veel invloed op de ontwikkeling. Dat vraagt om samenwerking en verbinding met ouders en andere organisaties rondom het kind en de school. Dat stelt school, ouders en partners voor een gezamenlijke opdracht....

  • Kansarme kinderen in de grote steden lopen een groter risico leerachterstanden niet meer in te lopen wanneer het kabinet haar plannen doorzet om de grote steden minder geld te geven voor het bestrijden van achterstanden. Daarvoor waarschuwen tachtig schoolbesturen in het primair onderwijs uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook de PO-Raad maakt zich hierover zorgen en pleit ervoor het succesvolle achterstandsbeleid van deze steden niet af te breken. 

  • Kleuters die hun iPad delen presteren na een schooljaar beter dan kleuters die een eigen iPad tot hun beschikking hebben. Die bevinding presenteerde promovenda Courtney Blackwell van de Northwestern University vandaag op de jaarlijkse Conference of the International Communication Association.

  • Een kind dat een goede start maakt, profiteert daar zijn hele leven nog van. De PO-Raad zet zich daarom in voor één basisvoorziening voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Aan het begin van de week van het jonge kind publiceert de PO-Raad een bundel met inspirerende verhalen over voorschoolse voorzieningen. 

Pagina's