• Alle scholen van de Stichting Bijzonderwijs in Amsterdam hebben een peuterspeelzaal inpandig. Directeur-bestuurder Harry Dobbelaar vertelt wat dit betekent voor voor-en vroegschoolse educatie op zijn scholen. Dit artikel behoort tot de serie Het jonge kind, een reeks verhalen over vroegschoolse educatie.

  • In de media en politiek is volop aandacht voor het jonge kind. Voor schoolbesturen is het al langer een veel besproken en belangrijk onderwerp.  Aandacht gaat onder meer uit naar vroegschoolse educatie. Die is belangrijk om taalachterstanden bij kinderen al op jonge leeftijd zoveel mogelijk te voorkomen. In Oss werken schoolbesturen en gemeente samen aan vroeg- en voorschoolse educatie. Een portret van SKBO.

  • Met schakelklassen voor kleuters, verplichte VVE-programma’s op alle basisscholen en vaste contactfunctionarissen voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven geeft Stichting Kopwerk met ferme hand vorm aan vroegschoolse educatie. John Deckers van Stichting Kopwerk: “Wij zien dit als passend onderwijs in optima forma.”

  • In de media en politiek is de laatste tijd volop aandacht voor het jonge kind. Voor schoolbesturen en de PO-Raad is het al langer een veel besproken en belangrijk onderwerp. De PO-Raad besteedt hier onder meer via de serie 'Het jonge kind' aandacht aan. In dit verhaal vertelt Roosje Verhees hoe zij haar werk als manager bij Nulvier Kinderopvang combineert met haar werk als manager 0-12 jaar op het bestuurskantoor van Stichting Prodas. Die combinatie brengt voordelen voor de kinderen en leerlingen met zich mee.

  • Met masterclasses voor kleuterleerkrachten zet School aan Zet specifiek in op opbrengstgericht werken in de groepen 1 en 2. Schoolbestuurder Anja Hagedoorn van Panta Rhei: ,,Wij streven naar een doorgaande ontwikkelingslijn van groep 1 tot en met groep 8. Dat kan niet zonder gerichte aandacht voor het kleuteronderwijs.''

Pagina's