• Minister Slob zal dit jaar een subsidieregeling publiceren om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen een impuls te geven. Met deze subsidie wil hij de voorlopers op dit gebied belonen en de achterblijvers stimuleren, zo schrijft de minister. De PO-Raad vraagt zich echter af hoeveel effect kan worden bereikt met een subsidie van 15 miljoen voor primair én voortgezet onderwijs samen. 

 • Wil je in één namiddag en avond op de hoogte zijn van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs? Meld je dan aan voor...

 • Wij willen een verplichte ouderbijdrage vragen aan de ouders van hoogbegaafde leerlingen. Is dat toegestaan?

  Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) heeft daar antwoord op gegeven naar aanleiding van Kamervragen over dit onderwerp. In dit document leest u zijn antwoord.

  De Raad van State deed op 7 februari 2018 deze uitspraak, waarin het beroep van een schoolbestuurder ongegrond werd verklaard.  

 • Het onderwijs aan toptalenten zit in de lift. Dat concludeert staatssecretaris Dekker deze week in de voortgangsrapportage over het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018. Steeds meer leraren besteden aandacht aan toptalenten in hun klas, zo blijkt uit een peiling. Ouders geven aan dat hun kinderen gebaat zijn bij de extra uitdaging die wordt aangeboden.

 • De afgelopen week is de PO-Raad tweemaal in de media verschenen. Een samenvatting van de twee berichten.

 • Meer weten over passend onderwijs en (hoog)begaafdheid? Dat kan. Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling organiseert acht regionale bijeenkomsten en komt daarmee in alle regio's van...

 • Thema
  21-11-2014

  It takes a village to raise a child. Wanneer kinderen instromen in het primair onderwijs, hebben ze al een ontwikkeling doorgemaakt: thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. En zodra ze vier zijn geworden, gaat het leren en ontwikkelen ook buiten schooltijd door: in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in de vrije tijd. Kinderen leren overal en altijd. De omgeving van het kind en de school is daarom van groot belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Onderwijs is teamwork. Lees verder

 • Het waren drukke debatweken in de Tweede Kamer. Een heel scala aan belangrijke onderwerpen voor het primair onderwijs zijn de revue gepasseerd. Een impressie.

 • Op donderdag 23 januari sprak de Tweede Kamer over toptalent in het onderwijs. Op verzoek van de Kamer heeft de staatssecretaris toegezegd dat hij wil uitgaan van een bredere definitie van Passend onderwijs, zodat er niet alleen ondersteuning is voor zwakke leerlingen, maar ook voor leerlingen die het extra goed doen.

 • De PO-Raad doet graag mee aan het debat over het stimuleren van toptalent in het onderwijs. De organisatie wil staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zo helpen bij het maken van reële plannen om leerlingen die het al goed doen, te stimuleren om nog beter te presteren.

Pagina's