• Op 15 april heeft de Tweede Kamer een aantal moties over lerarenbeleid en passend onderwijs aangenomen. Belangrijkste lobby-resultaat is dat de primaire arbeidsvoorwaarden nu ook voor het primair onderwijs gedecentraliseerd zullen worden.

  • Als het aan de Tweede Kamer ligt, moeten scholen straks verplicht hun plannen voor de ondersteuning en zorg van een individuele leerling laten goedkeuren door zijn of haar ouders. De Kamer nam gisteren een motie aan van de PvdA die het kabinet de opdracht geeft hiertoe de wet te wijzigen. De PO-Raad vindt een wetswijziging niet nodig.

Pagina's