• Werkt u al met een lesobservatie-instrument? Met een beproefd lesobservatie-instrument kunnen schoolbesturen en scholen objectief en transparant vaststellen wat de vorderingen van (startende) leraren zijn. De (startende) leraren kunnen zich daardoor verder professionaliseren. De PO-Raad heeft de beschikbare lesobservatie-instrumenten op een rij gezet.

  • Pabo-studenten zijn overwegend tevreden over hun opleiding. En beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding. Maar het aandeel startende pabo-studenten en pabo-gediplomeerden daalt steeds verder. Dit blijkt uit de eerste 'Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2017 Thema: de lerarenopleiding' van het Arbeidsmarktplatform PO.

  • Werkgevers en werknemers in alle onderwijssectoren roepen op meer te investeren in het primair onderwijs. De partijen, verenigd in de Stichting van het Onderwijs (SvhO), scharen zich hiermee achter de roep van het PO-front voor een eerlijker salaris en minder werkdruk voor leerkrachten in het primair onderwijs.

  • Op dinsdag 27 juni zullen veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. Dat kondigde PO in actie gisteren aan in Jinek. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front zullen op deze dag bovendien een petitie aanbieden in Den Haag. Hierin roepen zij de politiek op om in het regeerakkoord extra geld vrij te maken voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

  • Heeft u een goed idee om het aantal toekomstige leraren te vergroten of hun kwaliteit te verbeteren? Of wilt u de organisatie van de aanpak van het groeiend lerarentekort veranderen en bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen werven? Samenwerkende schoolbesturen kunnen in aanmerking komen voor een financiële steun in de rug hiervoor.

  • Een beter loongebouw en carrièreperspectief, het schrappen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en meer diversiteit in lerarenteams. Een greep uit de ideeën die door politici en vertegenwoordigers van het onderwijsveld werden geopperd tijdens Onderwijspoort. De PO-Raad organiseerde het debat om, zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, stil te staan bij een belangrijk vraagstuk: hoe behouden en krijgen we de beste leraren voor de klas?

  • ,,Het begint bij de individuele leerlingen. Gedragsdeskundigen bepalen per leerling het ontwikkelingsdoel en op basis van een handelingsplan wordt toegewerkt naar het beoogde resultaat." Nanneke de Bruijn, manager onderwijs en Lilian van Amelsvoort, beleidsmedewerker P&O vertellen hoe Mytylschool Gabriël in ’s Hertogenbosch zicht houdt op de kwaliteit van de leraren. Lesobservaties vormen daarbij de basis voor een goed gesprek over iemands ontwikkeling.

  • Bijna tachtig procent van de onderwijsondersteuners, leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs is tevreden tot heel tevreden met hun baan. Zij zijn het meest te spreken over de inhoud van het werk, de samenwerking met collega’s en de mate van zelfstandigheid. Aspecten die minder goed scoren zijn de beloning, loopbaanmogelijkheden en de hoeveelheid werk. Dit blijkt uit de ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2016. De arbeidsmarkt in beeld’ van het Arbeidsmarktplatform PO.

  • De PO-Raad heeft vanaf nu een aantal voorbeeld-functiebeschrijvingen van leidinggevende functie in het basisonderwijs beschikbaar op de website op de themapagina: Functiewaardering voor leidinggevende functies.

Pagina's