• Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft onderzoek laten doen naar seksueel grensoverschrijdend gedrag door personeel in het onderwijs. Uit het onderzoek volgt een aantal aanbevelingen die de PO-Raad onderschrijft. De sectororganisatie vindt het van groot belang om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs aan te pakken en te voorkomen.

  • Toen medewerkers van Veilig Thuis Utrecht een jaar geleden in gesprek gingen met scholen, liepen de emoties hoog op, zoals vaker gebeurt rond het thema kindermishandeling. Vergeleken met die bijeenkomst ging het er deze keer rustiger aan toe, constateerde Veilig Thuis-voorzitter Tanno Klijn na afloop tevreden. Maar er blijkt ook nog steeds voldoende te doen.

  • Is het werken met een meldcode kindermishandeling verplicht?

    Scholen zijn verplicht een eigen meldcode ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ te hebben, die zij dienen te gebruiken bij vermoedens van mishandeling. In de meldcode beschrijft een school wie binnen de organisatie wanneer wat op welke wijze doet, een protocol en stappenplan ineen dus. Het document bevat een signalenlijst en een gesprekshandleiding. Ook registratie- en dossiervorming, de rollen en verantwoordelijkheden, een sociale kaart en scholingsplan maken deel uit van de meldcode van de school.

    De Wet Meldcode verplicht iedere beroepskracht om deskundigheid op te bouwen en op peil te houden. Het is van belang dat scholen structureel scholing aanbieden op dit thema, zodat men signalen tijdig kan opvangen en weet hoe te handelen. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe of scholen beschikken over een meldcode en deze op de juiste wijze gebruiken.

    De Rijksoverheid heeft een gratis toolkit ontwikkeld om beroepskrachten te ondersteunen bij de invoering en het gebruik van een meldcode. 

    Ook kunnen scholen gebruik maken van het pakket 'Safe you safe me' van VeiligheidNL, inclusief adviesgesprek, ouderbijeenkomst en nazorggesprek.