• Er is een nieuw model beschikbaar waarmee schoolbesturen kunnen berekenen wat zij aan geld voor ‘educatie algemeen’ en ‘huisvesting’ uit het Gemeentefonds kunnen ontvangen. Hierin zijn de gevolgen van recente ontwikkelingen verrekend.

  • Bouwstenen voor Sociaal organiseert op 19 juni een bijeenkomst waar gemeenten en scholen in één middag een overzicht  krijgen van alle vastgoedmanagementsystemen die er in de markt te koop. Ook...

  • Per 1 januari 2015 wordt het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen, van gemeenten naar schoolbesturen overgeheveld. Bent u benieuwd wat er voor u verandert en hoe u zich hierop kunt voorbereiden? Ruimte-OK, het kenniscentrum voor onderwijshuisvesting, verzorgt voor u een landelijk voorlichtingstraject, met onder meer regionale bijeenkomsten en brochures.

  • De PO-Raad herkent het beeld van het onderzoek naar de kwaliteit van de schoolgebouwen. De sectororganisatie vindt dat de oplossing vooral ook gezocht moet worden in aanpassingen van het systeem. Door een ingewikkelde verdeling van verantwoordelijkheden en geldstromen wordt het geld nu niet effectief ingezet. De PO-Raad praat al enige tijd met alle partijen om dit structureel op te lossen.

  • Schoolbesturen kunnen verschillende cursussen volgen over onderwijshuisvesting. De PO-Raad organiseert deze cursussen samen met de stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) en de...

  • Schoolbesturen kunnen verschillende cursussen volgen over onderwijshuisvesting. De PO-Raad organiseert deze cursussen samen met de stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) en de...

  • Schoolbesturen kunnen verschillende cursussen volgen over onderwijshuisvesting. De PO-Raad organiseert deze cursussen samen met de stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) en de...

  • Schoolbesturen kunnen verschillende cursussen volgen over onderwijshuisvesting. De PO-Raad organiseert deze cursussen samen met de stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) en de...

  • Vier projecten, waaronder één schoolgebouw voor speciaal onderwijs, zijn geselecteerd voor de Scholenbouwprijs 2013 in de catergorie primair onderwijs. De juryleden, onder leiding van oud-Tweede...

  • Op donderdag 11 april a.s. organiseert de stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) een seminar over Geïntegreerd aanbesteden en meten van gebouwprestaties voor gemeenten en...

Pagina's