• De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in januari 2017 afgesproken om het huisvestingstelsel te moderniseren. Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en schoolbesturen wordt ingezet op renovatie, nuancering van het investeringsverbod én de invoering van een Integraal Huisvestings Plan (IHP). De realisatie van al deze plannen is, volgens de PO-Raad, uitermate belangrijk bij de uitvoering van de klimaatakkoorden.

 • Toen we onlangs met onze gezamenlijke huisvestingsplannen naar buiten traden, hadden we (PO-Raad, VO-raad, VNG) niet kunnen vermoeden dat alleen al onze vóórstellen alles en iedereen in huisvestingsland op z’n grondvesten zou laten schudden. In de media leek het misschien alsof de gemeenten het onderspit hadden gedolven in het voorstel, en PO-Raad en VO-raad er met de buit vandoor gingen.

 • Elke gemeente in Nederland moet voor minimaal de eerstkomende zestien jaar een plan op papier hebben ten aanzien van haar schoolgebouwen. Renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt komt, net als nieuwbouw, onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. En schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen. Dat zijn de drie belangrijkste voorstellen die de PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan overhandigen aan het ministerie van Onderwijs.

 • Vanwege de vele aanmeldingen wordt er op 6 juni 2018 een extra basiscursus onderwijshuisvesting georganiseerd. ...

 • Het gemiddelde schoolgebouw in Nederland is veertig jaar oud, slurpt energie en is ongezond voor leerlingen en personeel. Eén van de speerpunten van de strategische agenda van de PO-Raad is om hier verandering in aan te brengen. Hoe verloopt deze omslag in de praktijk? De PO-Raad sprak met Chantal Broekhuis, huisvestingsmedewerker bij PCOU Willibrord in Utrecht, met zestig gebouwen onder haar hoede. 

 • In april 2018 starten twee netwerken voor het primair en voortgezet onderwijs met een nieuw programma. Op 11 april met huisvestingsmedewerkers over investeren in duurzaamheid en op 25 april met...

 • De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft, zoals ieder jaar, de normbedragen voor onderwijshuisvesting geïndexeerd. Deze zijn onderdeel van de modelverordening. Omdat steeds meer gemeenten de normvergoeding overschrijden komt er een onderzoek naar de huidige systematiek, kondigt de VNG aan op haar website.

 • De nieuwe normen voor stichting en instandhouding van scholen zijn bekend. Ze worden iedere vijf jaar opnieuw vastgesteld.

 • Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren in de weg, wordt wel gezegd. Zeker als het gaat om goede onderwijshuisvesting. Gelukkig zijn er ook mensen die dromen in daden kunnen...

 • Pagina

  In zo'n 80% van de 7000 schoolgebouwen is het binnenklimaat zó slecht, dat de leerlingen 's middags niet meer goed kunnen leren. Ook het werkklimaat voor de docenten voldoet niet meer aan de arbo...

Pagina's