• Doelgroep: schoolbestuurders (max. 20 deelnemers). Dit lerende netwerk wordt georganiseerd door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met de PO-Raad. ...

  • Bouwstenen, landelijk platform voor maatschappelijk vastgoed, gaat vanaf nu ook regionaal aan de slag. De PO-Raad, VO-Raad en de VNG ondersteunen dit initiatief.

  • Platform Bouwstenen voor Sociaal heeft de publicatie ‘In Control’ beschikbaar gesteld voor schoolbesturen. De publicatie is het resultaat van gezamenlijk ontwikkelwerk van Bouwstenen met de PO-Raad, VNG en partners. De publicatie geeft schoolbesturen inzicht in vastgoedinformatiesystemen.

  • De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een aanpassing van de Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gepubliceerd. Deze aanpassingen moeten een antwoord geven op een aantal onduidelijkheden in de verordening. Op de site van de VNG is naast de nieuwe tekst ook een handige 'was > wordt'-tabel te vinden.

  • De Algemene Rekenkamer vindt dat scholen én gemeenten hun vastgoeddata beter op orde moeten brengen. Dan kunnen bestuurders betere beslissingen nemen en kan het schoolgebouw meer dan 'een zesje' worden, aldus collegelid Kees Vendrik in Schoolfacilities

  • Door een aantal tekortkomingen in het huidige huisvestingsstelsel wordt publiek geld op dit moment inefficiënt ingezet voor onderwijshuisvesting. De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarom de handen ineengeslagen en presenteren een gezamenlijk plan waarmee ze deze knelpunten willen wegwerken.

  • Op 1 december 2016 kunnen scholen en gemeenten met elkaar in gesprek over de toekomst van de onderwijshuisvesting. Die dag presenteert Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed, de...

  • Hoe professioneel is uw organisatie wat betreft het onderhoud van gebouwen? Test uzelf aan de hand van de Zelfscan Onderhoudsmanagement voor gemeenten, onderwijs- en zorgorganisaties. De Zelfscan is ontwikkeld door bbn adviseurs, in samenwerking met Bouwstenen voor Sociaal. Doel van de scan is meer zicht te krijgen op de professionaliteit van het (buiten-)onderhoud van publiek vastgoed in Nederland en eventuele aangrijpingspunten voor verbetering te vinden.

  • De eerstvolgende bijeenkomst van de Kennisgroep Huisvesting is op 13 februari....

  • In de Noord-Hollandse gemeente Haarlemmermeer verloopt de samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten van een leien dakje. Zo zijn er op het gebied van huisvesting, renovatie en scholenonderhoud goede afspraken gemaakt. Opvallend, want elders in het land verloopt die samenwerking soms wat stroef. Rob van Ooijen en Paul Bronstring vertellen hoe ze dit voor elkaar kregen.

Pagina's