• Het merendeel van de schoolgebouwen in het primair onderwijs is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit blijkt uit het rapport van de Algemene Rekenkamer Scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De praktijk gecheckt’. Deze week debatteert de Tweede Kamer over onderwijshuisvesting. De PO-Raad en de VNG hebben in aanloop naar dit debat een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Op maandagavond 11 april heeft ook RTL Nieuws aandacht besteed aan dit thema.

  • De Volkskrant besteedt vandaag aandacht aan de huisvestingssituatie van basisschool De Ontdekkingsreis in Doorn. Oftewel: ‘de gammelste school van het land’. De rapportage geeft weer hoe de gemeente al zeven jaar in een beschimmeld afbraakpand zit, terwijl de gemeente Utrechtse Heuvelrug voorhield dat het tijdelijk was. De PO-Raad spreekt in de krant schande van het optreden van de gemeente.

  • Zowel het Parool als het NRC Handelsblad schonk afgelopen donderdag aandacht aan het rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) over onderwijshuisvesting. Daaruit komt naar voren dat leraren hun schoolgebouw gemiddeld beoordelen met het cijfer 5,7. Een groot knelpunt in onderwijshuisvesting is de vraag wie verantwoordelijk is voor renovatie. Nieuwbouw is bij de gemeente belegd, onderhoud bij de schoolbesturen. 

  • Investeren gaat hand in hand met financieren. En niet in alle gevallen zullen de benodigde middelen beschikbaar zijn. Daarom organiseert Ruimte-OK informatiesessies van ‘Leren op Locatie’ in het...

  • Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. De eisen die hiervoor aan de energieprestaties van nieuwe gebouwen worden gesteld in 2020, zijn opgenomen in een Kamerbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst).  

  • Gemeenten en schoolbesturen werken samen aan onderwijshuisvesting. Om hen hierbij te ondersteunen ontwikkelen Berenschot en ICS Adviseurs in het project OnderwijsLokaal een afwegingskader dat helpt om binnen de lokale context de juiste keuzes te kunnen maken over de huisvesting van scholen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Vanaf 2016 zijn er adviseurs beschikbaar om lokale ondersteuning te bieden bij het gebruik van dit instrument.

  • Op 10 november vindt tijdens de kennisdag van Ruimte-OK de centrale start van het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen plaats. De partners van de Green Deal Scholen, waaronder de PO-Raad, willen met dit uitvoeringsprogramma schoolbesturen ondersteunen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. Wat uiteindelijk moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren.

  • Grip krijgen en houden op de kwaliteit van huisvesting. Hoe doe je dat, met wie doe je dat en wat zijn daarbij de nieuwste ervaringen? De kennisdag van Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK...

  • De Raad van State buigt zich momenteel over het wetsvoorstel dat het schoolbesturen makkelijker maakt een samenwerkingsschool te vormen. Zodra die hierover advies heeft uitgebracht, wordt deze openbaar en naar de Tweede Kamer gestuurd.

  • Op de markt zijn diverse systemen te koop die u helpen grip te krijgen of te houden op uw vastgoed en zaken rond uw huisvesting. Maar functioneren deze systemen voor vastgoed- en facility management ook naar behoren en sluiten ze aan op uw wensen en mogelijkheden? Om meer zicht te krijgen op de ervaring met de beschikbare systemen voeren VNG, PO-Raad en Aedes-Actiz in Bouwstenenverband een onderzoek onder gebruikers uit.

Pagina's