• De Algemene Rekenkamer vindt dat scholen én gemeenten hun vastgoeddata beter op orde moeten brengen. Dan kunnen bestuurders betere beslissingen nemen en kan het schoolgebouw meer dan 'een zesje' worden, aldus collegelid Kees Vendrik in Schoolfacilities

  • Door een aantal tekortkomingen in het huidige huisvestingsstelsel wordt publiek geld op dit moment inefficiënt ingezet voor onderwijshuisvesting. De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarom de handen ineengeslagen en presenteren een gezamenlijk plan waarmee ze deze knelpunten willen wegwerken.

  • Op 1 december 2016 kunnen scholen en gemeenten met elkaar in gesprek over de toekomst van de onderwijshuisvesting. Die dag presenteert Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed, de...

  • Hoe professioneel is uw organisatie wat betreft het onderhoud van gebouwen? Test uzelf aan de hand van de Zelfscan Onderhoudsmanagement voor gemeenten, onderwijs- en zorgorganisaties. De Zelfscan is ontwikkeld door bbn adviseurs, in samenwerking met Bouwstenen voor Sociaal. Doel van de scan is meer zicht te krijgen op de professionaliteit van het (buiten-)onderhoud van publiek vastgoed in Nederland en eventuele aangrijpingspunten voor verbetering te vinden.

  • Deze kennisgroep is bedoeld voor stafmedewerkers van schoolbesturen die zich met huisvesting bezighouden....

  • In de Noord-Hollandse gemeente Haarlemmermeer verloopt de samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten van een leien dakje. Zo zijn er op het gebied van huisvesting, renovatie en scholenonderhoud goede afspraken gemaakt. Opvallend, want elders in het land verloopt die samenwerking soms wat stroef. Rob van Ooijen en Paul Bronstring vertellen hoe ze dit voor elkaar kregen.

  • Het merendeel van de schoolgebouwen in het primair onderwijs is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit blijkt uit het rapport van de Algemene Rekenkamer Scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De praktijk gecheckt’. Deze week debatteert de Tweede Kamer over onderwijshuisvesting. De PO-Raad en de VNG hebben in aanloop naar dit debat een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Op maandagavond 11 april heeft ook RTL Nieuws aandacht besteed aan dit thema.

  • De Volkskrant besteedt vandaag aandacht aan de huisvestingssituatie van basisschool De Ontdekkingsreis in Doorn. Oftewel: ‘de gammelste school van het land’. De rapportage geeft weer hoe de gemeente al zeven jaar in een beschimmeld afbraakpand zit, terwijl de gemeente Utrechtse Heuvelrug voorhield dat het tijdelijk was. De PO-Raad spreekt in de krant schande van het optreden van de gemeente.

  • Zowel het Parool als het NRC Handelsblad schonk afgelopen donderdag aandacht aan het rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) over onderwijshuisvesting. Daaruit komt naar voren dat leraren hun schoolgebouw gemiddeld beoordelen met het cijfer 5,7. Een groot knelpunt in onderwijshuisvesting is de vraag wie verantwoordelijk is voor renovatie. Nieuwbouw is bij de gemeente belegd, onderhoud bij de schoolbesturen. 

  • Investeren gaat hand in hand met financieren. En niet in alle gevallen zullen de benodigde middelen beschikbaar zijn. Daarom organiseert Ruimte-OK informatiesessies van ‘Leren op Locatie’ in het...

Pagina's