• Met de overheveling van de onderhoudstaken van gemeenten naar scholen is de verantwoordelijkheid voor huisvesting van schoolbesturen stevig vergroot. Inmiddels is huisvesting, na personele lasten,...

  • Het Programma van Eisen Frisse Scholen is gewijzigd. Het PVE dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw‐ en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van Energiezuinige en Frisse Scholen. 

  • Op 30 september organiseert de PO-Raad de masterclass Doordecentralisatie onderwijshuisvesting; de winst van het Bredase model. ...

  • Wilt u als schoolbestuur uw kennis over onderwijshuisvesting vergroten om deze verantwoordelijkheid goed op u te kunnen nemen? De PO-Raad organiseert dit jaar een cursusreeks onderwijshuisvesting....

  • De Kennisgroep Onderwijshuisvesting komt vijf keer per jaar bij elkaar.

  • Het Netwerk Financiën en Huisvesting komt drie keer per jaar bij elkaar bij de PO-Raad in Utrecht.

  • Op het gebied van financiën en huisvesting gebeurt er veel in het primair onderwijs. Als we het hebben over financiën, dan gaat het onder andere over financieel management, de bekostiging van het onderwijs en de wijze waarop de verantwoording over de financiën in relatie tot de lumpsum plaatsvindt. Bij huisvesting gaat het over thema’s als doordecentralisatie, verbetering van de kwaliteit van...

  • "Waarom houdt een tomatenkweker wel rekening met hoe zijn kas optimaal kan bijdragen aan de groei van zijn tomaten, maar houden wij geen rekening met hoe het schoolgebouw kan bijdragen aan het leren van onze leerlingen?" Met verve pitcht Chantal Broekhuis van het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU) haar casus voor het verduurzamen van schoolgebouwen tijdens het EEB Lab in het Rijksmuseum.

  • In tegenstelling tot de meeste regio's, hebben sommige plaatsen in het land juist te maken met een groei van het aantal leerlingen. Daardoor onstaat op die plekken een tekort aan leslokalen of scholen.

  • De aanhoudende daling van het aantal leerlingen kost het onderwijs jaarlijks miljoenen euro’s. Door deze krimp ontstaat een overschot aan klaslokalen waarvoor scholen wel de lasten dragen. Dat geld wordt daarmee niet aan onderwijs besteed. Dit maakt maatregelen noodzakelijk die het scholen makkelijker maken met krimp om te gaan. Ook is een nieuwe discussie over het onderwijsstelsel nodig, vindt de PO-Raad.

Pagina's