• Momenteel is een wetsvoorstel in voorbereiding om de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen over te hevelen van de gemeenten naar de schoolbesturen. Om dit...

  • Op 7 november 2012 organiseren Agentschap NL en Bouwstenen voor Sociaal het congres ‘7 jaar Frisse Scholen en andere Bouwstenen voor de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2013’. U vindt hier nieuwe...

  • Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) biedt sinds 1 oktober toegang tot informatie rondom het ontwikkelen, financieren en organiseren van de huisvesting van kindvoorzieningen....

  • Op 7 november 2012 organiseren Agentschap NL en Bouwstenen voor Sociaal het congres ‘7 jaar Frisse Scholen en andere Bouwstenen voor de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2013’. U vindt hier nieuwe...

  • Scholen in het primair onderwijs kunnen subsidie ontvangen voor het verbeteren van het binnenmilieu. De vergoeding is bedoeld voor basisscholen gevestigd in een gebouw met natuurlijke ventilatie....

  • Op woensdagmiddag 7 november 2012 is er een grote landelijke bijeenkomst over onderwijshuisvesting en andere kind- en wijkgebouwen. Bouwstenen organiseert deze middag samen met Agentschap NL ...

  • Doordecentralisatie in breder perspectief; dat is het thema van een bijeenkomst in Nijmegen op woensdagmiddag 10 oktober 2012. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Bouwstenen, samen met de...

  • Simone Walvisch, bestuurslid van de PO-Raad, is op 20 augustus geïnterviewd in het programma Goedemorgen Nederland (KRO, Radio 1). Ze heeft verteld dat het geld voor de huisvesting van scholen...

  • De PO-Raad pleit al langere tijd bij verschillende politieke partijen om de positie schoolbesturen te versterken. Tijdens een debat op 31 mei j.l is door de PVV een motie ingediend.  In de motie...

  • In het onderwijs gaat de komende jaren veel veranderen op het gebied van huisvesting. Bent u bestuurder/directeur van één of meerdere scholen in het primair onderwijs en bent u zich bewust van de vraagstukken die deze ontwikkelingen met zich mee zullen brengen?

Pagina's