• Simone Walvisch, bestuurslid van de PO-Raad, is op 20 augustus geïnterviewd in het programma Goedemorgen Nederland (KRO, Radio 1). Ze heeft verteld dat het geld voor de huisvesting van scholen...

  • De PO-Raad pleit al langere tijd bij verschillende politieke partijen om de positie schoolbesturen te versterken. Tijdens een debat op 31 mei j.l is door de PVV een motie ingediend.  In de motie...

  • In het onderwijs gaat de komende jaren veel veranderen op het gebied van huisvesting. Bent u bestuurder/directeur van één of meerdere scholen in het primair onderwijs en bent u zich bewust van de vraagstukken die deze ontwikkelingen met zich mee zullen brengen?

  • Bij het debat in de Tweede Kamer op donderdag 31 mei waren alle partijen het er roerend over eens dat de kwaliteit van de huisvesting in het PO en VO aanzienlijk beter moet. De onderuitputting van...

  • De PO-Raad en VO-raad hebben in een gezamenlijke brief de aandacht van de Tweede Kamerleden gevraagd voor knelpunten op het gebied van onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen. De...

  • Begin april is een nieuw landelijk kenniscentrum voor de huisvesting van onderwijs en kinderopvang gestart. Het is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de VNG en het Waarborgfonds Kinderopvang....

  • Het bouwadviesbureau HEVO uit Den Bosch heeft een handige tool ontwikkeld om te kunnen berekenen welke kosten met de nieuwbouw van een school zijn gemoeid. Het is bekend dat de normbedragen uit de...

  • Op initiatief van de PO-Raad, VO-Raad, VNG en het Waarborgfonds Kinderopvang is een nieuw Landelijk kenniscentrum voor onderwijs en kinderopvang van start gegaan. Schoolbesturen, de kinderopvang en...

  • Tijdens een symposium in de Inspecteur S. de Vriesschool in Den Haag kreeg Kete Kervezee onlangs het boek SAMEN aangeboden. In dit boek, samengesteld door Angelika Fuchs, worden de resultaten gepubliceerd van het onderzoek naar de consequenties van de invoering van Passend onderwijs voor schoolgebouwen.

  • De VNG heeft op 21 maart een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarin de suggestie wordt gewekt dat er onder gemeenten geen draagvlak is voor...

Pagina's