• De PO-Raad vindt het huidige beeld van de onderwijshuisvesting zeer somber. Naar aanleiding van een uitzending van het RTL Nieuws (RTL4) op 9 maart hebben we de stand van zaken op een rij gezet. We...

  • De kwaliteit van de schoolgebouwen in ons land gaat hard achteruit, want gemeenten bezuinigen honderden miljoenen euro's per jaar op onderhoud, renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen. RTL Nieuws...

  • Het kabinet is van plan om het in de toekomst weer mogelijk te maken dat dislocatie verzelfstandigen. Op aandringen van onder andere de PO-Raad bereidt het ministerie van OCW hiervoor een...

  • Het onderwerp asbest staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Er blijken veel vragen te zijn over de wijze waarop er gehandeld dient te worden bij het constateren van asbest en waar...

  • Scholen in het primair en voortgezet onderwijs lijken nog onvoldoende zicht te hebben op mogelijke aanwezigheid van asbest in hun schoolgebouwen. De PO-Raad en VO-raad roepen hun leden op om te...

  • Vandaag heeft de PO-Raad een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de onderwijshuisvesting. Dinsdag 18 mei praat de Kamer over de huisvesting naar aanleiding van het rapport van de Inspectie van...

Pagina's