• 31 augustus tot en met 4 september staat in het teken van leren met ICT. Hoe kan ICT onderwijs verder helpen verbeteren? In samenwerking met Kennisnet besteedt de PO-Raad deze week extra aandacht aan dit thema, onder meer via nieuwsberichten, interviews/blogs en nieuwe tools. De hele maand september focussen Kennisnet en de PO-Raad samen ook op het goed regelen van privacy. Zij hopen scholen en hun besturen zo weer een stap verder te helpen. Zo werken we samen aan een doorbraak met ICT in het onderwijs.

  • De Kennisgroep bovenschoolse ICT-coördinatoren heeft als doel om een verbinding aan te gaan met bovenschoolse ICT-coördinatoren van schoolbesturen in Nederland over onderwijs en ICT. De kennisgroep bespreekt alle ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, innovatie en ICT. Enerzijds wordt de groep geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen, anderzijds is de groep een belangrijke link tussen...

  • Het pleidooi van de PO-Raad voor meer geld voor basisscholen zodat zij een betere internetverbinding kunnen realiseren, heeft veel stof doen opwaaien. Verschillende landelijke en lokale media hebben aandacht besteed aan de oproep. En ook de politiek gaf gehoor aan de boodschap. Kamerlid Siderius (SP) stelde Kamervragen aan staatssecretaris Dekker (Onderwijs) over zijn reactie op het trage internet op scholen. De staatssecretaris nam alvast een voorschot door in het NOS Journaal aan te geven dat hij wil dat ,,alle scholen binnen twee jaar tijd een goede internetverbinding hebben’’. 

  • Het onderwijs verandert razendsnel. Is uw instelling daarop voorbereid? Heeft uw team de juiste tools in handen om adequaat in te spelen op (technologische) ontwikkelingen om toekomstgericht...

  • Like to share organiseert in september en oktober door het hele land diverse bijeenkomsten voor schoolleiders en onderwijspioniers. De bijeenkomsten ondersteunen hen bij het invoeren van tablets op...

  • Dagblad Trouw besteedt vandaag aandacht aan het feit dat steeds meer docenten gebruikmaken van internetfilmpjes in hun onderwijs. Of het nu dient als aanvullend materiaal voor in de les of als naslagwerk voor thuis, de video’s zijn populair onder zowel leraren als leerlingen.

  • Ronduit Onderwijs in Alkmaar organiseert op woensdagochtend 16 september 2015 een Rondetafelgesprek over onderwijsvernieuwing met behulp van ICT. Centrale vragen zijn: • Hoe organiseer je bovenschools voor alle basisscholen een onderwijsvernieuwing met een elektronische leeromgeving? • Wat zijn de mogelijkheden, kansen maar ook bedreigingen en valkuilen?

  • Drie ICT-dilemma’s zijn weer een stapje dichter bij een oplossing. Deskundigen hebben deze week drie nieuwe vragen van schoolbesturen geselecteerd die hen in de weg staan om door te pakken met het inzetten van ICT in het onderwijs. De PO-Raad en Kennisnet gaan schoolbesturen helpen deze vragen te beantwoorden zodat voor hen de weg vrij is om hun ICT-ambities versneld waar te maken.

Pagina's