• Scholen zijn hard bezig met het implementeren van ICT in het onderwijs. Er is dan ook veel aandacht voor dit onderwerp. Zo organiseerde het Netwerk Gewoon Speciaal ICT op 3 juni samen met het...

  • Op 27 mei werd op het symposium 'Scholen om van te leren' bij basisschool De Verwondering in Lent het gelijknamige boek gepresenteerd, met daarin portretten van acht vernieuwende scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Deze scholen laten zien dat het binnen de wettelijke grenzen mogelijk is om het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van de leerling. Kennisnet stelt het boek kosteloos digitaal beschikbaar.

  • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar aan u voor. Aan het woord is Anko van Hoepen, lid van het College van bestuur van de Alpha Scholengroep in Zuid-Beveland. Actief voor de netwerken Krimp en Goed bestuur en de werkgroep Visitatiestelsel. Daarnaast praat hij mee over de academische omgeving. 

  • Het Netwerk Onderwijsinnovatie en ICT komt vier keer per jaar bij elkaar op wisselende locaties in Utrecht.

  • ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan goed en vernieuwend onderwijs. Het helpt scholen iedere leerling meer op maat les te geven en zijn talenten te ontplooien zodat hij voldoende is toegerust op de samenleving van de toekomst. Anderzijds kan ICT scholen in de bedrijfsvoering ondersteunen. Door bijvoorbeeld digitale systemen op elkaar te laten aansluiten, worden scholen ontlast bij het...

  • Snappet, een organisatie die tablets met ingebouwde apps verhuurt aan bijna 1.000 basisscholen, heeft maatregelen getroffen om geconstateerde overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te beëindigen. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zal daarom geen handhavende maatregelen nemen tegen Snappet.
     

  • Tijdens de Onderzoeksconferentie op 24 juni presenteren wetenschappers recente onderzoeken op het gebied van onderwijs en ict en kom je in een dag te weten wat nu echt werkt. In compacte pitches...

  • Sluit ons onderwijs nog aan bij de steeds veranderende wereld waar de leerling van nu in opgroeit? Wereldwijd wordt nagedacht welke vaardigheden in het onderwijs een plek moeten krijgen. Het gaat...

Pagina's