• “Iedere onderwijsprofessional moet nadenken over de rol die we technologie in het onderwijs geven. Met eisen stellen aan marktpartijen komt ook de verantwoordelijkheid om onze eigen zaken op orde te hebben.”,  stelt Anko van Hoepen (vicevoorzitter PO-Raad) in zijn nieuwste blog. “Het onderwijs leunt steeds meer op technologie. Dat maakt ons kwetsbaar, ook voor cyberaanvallen.”

 • Onderwerp
  18-11-2020

  De PO-Raad steunt de ontwikkeling van de coöperatieve vereniging SIVON. Hierin werken schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs samen aan een stabiele ICT-infrastructuur en kwalitatieve ICT-voorzieningen voor scholen in Nederland. De leden van SIVON delen hun kennis en expertise op ICT-gebied, informatiebeveiliging, privacy en leermiddelen en leeromgeving. Daarnaast bundelen ze hun marktvragen en trekken ze gezamenlijk op naar leveranciers. Dit levert een betere prijs-kwaliteitverhouding op, en het bespaart tijd en energie.  Lees verder

 • De tweede editie van OnderwijsInzicht staat in het teken van technologische ontwikkelingen. Wat betekenen deze voor het onderwijs? Ook is er aandacht voor adaptief lesmateriaal, kunstmatige...

 • Drie ICT-dilemma’s zijn weer een stapje dichter bij een oplossing. Deskundigen hebben deze week drie nieuwe vragen van schoolbesturen geselecteerd die hen in de weg staan om door te pakken met het inzetten van ICT in het onderwijs. De PO-Raad en Kennisnet gaan schoolbesturen helpen deze vragen te beantwoorden zodat voor hen de weg vrij is om hun ICT-ambities versneld waar te maken.

 • De PO-Raad gaat aan de slag met vier door schoolbesturen breed gedragen vragen die hen in de weg staan om door te pakken met het inzetten van ICT in het onderwijs. Deze zogenoemde versnellingsvragen zijn bekend gemaakt op de conferentie ‘Beter en Slimmer leren met ICT'.

 • Onderwerp
  21-04-2015

  Wil je dat ICT echt werkt in de klas? Neem dan je onderwijsvisie als uitgangspunt. Op basis daarvan wordt duidelijk wat nodig is aan ICT-infrastructuur, apparatuur, (leer)middelen, ondersteuners en opleidingen. De PO-Raad zet zich in voor de ontwikkeling van meer variatie en kwaliteit in het aanbod van (adaptieve) leermaterialen. 

 • Thema
  25-11-2014

  De laatste jaren neemt de rol van ICT in het onderwijs duidelijk toe. Inmiddels is het niet meer de vraag óf ICT wordt ingezet, maar hóe. ICT biedt tal van mogelijkheden om les op maat te geven, lessen te verrijken en resultaten te monitoren. En scholen kunnen hiermee de administratie vereenvoudigen en effectiever samenwerken met hun partners. De randvoorwaarden en infrastructuur voor een effectieve inzet van ICT zijn echter nog niet overal op orde en een aantal ICT-innovaties verdient nader onderzoek.  Lees verder