• Nederland is één van de weinige landen in West-Europa waar kinderen pas op vierjarige leeftijd samen naar school gaan. Grote kans dat ik met deze eerste zin al uw irritatie heb gewekt. Hoezo ‘pas’? Wil de PO-Raad de leerplicht nóg eerder in laten gaan? Laat die peuters toch met rust!

  • Dit schooljaar laat de PO-Raad eens in de maand een gastblogger aan het woord om zijn of haar ervaringen in het primair onderwijs te delen. In deze editie van 'Geef het krijtje door' vertelt wethouder Rene Peeters uit Almere waarom hij het belangrijk vindt dat in schoolteams naast leraren ook bijvoorbeeld verpleegkundigen worden opgenomen.

  • ‘Maak een ontwikkel- en leercentrum mogelijk in de wet en bied alle kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar gratis toegang tot een voorschoolse voorziening voor zestien uur per week.’ Dat adviseert de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang. PO-Raad voorzitter Rinda den Besten: ,,Met dit rapport kan een nieuw kabinet er niet meer omheen: De vraag is nu niet meer óf de basisvoorziening er moet komen, maar wannéér. Als het aan de PO-Raad ligt, vandaag nog.”

  • Doelgroep: schoolbestuurders en schoolleiders. Partners uit de kinderopvang en wethouder/beleidsmedewerker van de gemeente zijn ook van harte welkom....

  • Doelgroep: schoolbestuurders en schoolleiders. Partners uit de kinderopvang en wethouder/beleidsmedewerker van de gemeente zijn ook van harte welkom....

  • Doelgroep: schoolbestuurders en schoolleiders. Partners uit de kinderopvang en wethouder/beleidsmedewerker van de gemeente zijn ook van harte welkom....

  • In aanloop naar de verkiezingen vraagt de PO-Raad nog één keer de aandacht voor haar drie belangrijkste verzoeken aan een nieuw kabinet. Wat beloven de partijen hierover in hun programma’s en minstens zo belangrijk: wat zeggen de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB)? In deze eerste editie de basisvoorziening voor het jonge kind.

  • Ondanks een kamerbrede overtuiging dat er ruimte moet komen voor brede basisvoorzieningen zoals integrale kindcentra (IKC’s), zal het huidige kabinet geen stappen in die richting zetten. Het wetenschappelijk bewijs is te dun en de kosten zijn te hoog, zei staatssecretaris Dekker (Onderwijs) vandaag in het overleg hierover in de Kamer. Teleurstellend, vindt de PO-Raad.

  • U heeft een of meerdere scholen die er wel voor voelen om intensief samen te werken met kinderopvang of al brede school of IKC zijn. Of misschien wilt u de samenwerking en IKC-ontwikkeling...

  • Kindcentra 2020 heeft een dynamische vragenlijst ontwikkeld waarmee scholen en instellingen kunnen peilen hoe ouders tegenover (de komst van) een kindcentrum staan. Zo kunnen schoolbestuurders bijvoorbeeld een zelf geselecteerde doelgroep bevragen op de thema's die relevant zijn voor de eigen situatie. De uitslag van de enquête ontvangen zij in een webpagina met toegankelijke infographics, geschikt om te verspreiden.

Pagina's