• Jonge kinderen hebben vaak te maken met verschillende organisaties: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen. Bij elke nieuwe stap van je kind moeten ouders opnieuw een keuze maken. En...

  • Vanwege het grote succes in het najaar van 2014, organiseert het Landelijk Steunpunt Brede Scholen een herhaling van de Landelijke IKC-dag. In samenwerking met de PO-Raad en de Brancheorganisatie...

  • Het kabinet blijft kinderopvang zien als een arbeidsmarktinstrument en schuift de discussie over het belang van meer investeren in jonge kinderen terzijde. In een debat over kinderopvang afgelopen woensdag in de Tweede Kamer, ging minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) niet in op de roep uit het veld en de Kamer om zich uit te spreken over een ontwikkelrecht en basisvoorziening voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar.

  • Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen organiseert ik oktober en november 2014 diverse regionale bijeenkomsten met als titel: Praktische oplossing voor bestuurlijk construct IKC. Bij de...

  • Het aantal brede scholen en IKC’s blijft stijgen. Inmiddels zijn tweeduizend scholen in Nederland een brede school of IKC. Dat zijn er vierhonderd 400 meer dan twee jaar eerder. Dat staat in het Jaarbericht Brede Scholen 2013 dat onlangs is uitgebracht. Ook zijn veel scholen nog bezig zich tot brede school of IKC te ontwikkelen. De verwachting is daarmee dat hun aantal zal blijven toenemen.

  • Op veler verzoek organiseren de PO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang en het Landelijk Steunpunt Brede Scholen op 26 september 2014 de tweede landelijke IKC-dag. Bent u bezig met de ontwikkeling van een integraal kindcentrum of heeft u plannen om hiermee aan de slag te gaan? Dan mag u deze inspirerende bijeenkomst zeker niet missen!

  • Op veler verzoek organiseren de PO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang en het Landelijk Steunpunt Brede Scholen op 26 september 2014 de tweede landelijke IKC-dag. Bent u bezig met de...

  • De Tweede Kamer heeft de regering de opdracht gegeven kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de daarbij behorende toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten zodat brede scholen en integrale kindcentra (IKC’s) kunnen worden bevorderd. Een motie daartoe van VVD en PvdA werd dinsdag door de Kamer aangenomen.

  • Op donderdag 27 maart organiseert Bouwstenen een gratis bijeenkomst rond de ontwikkeling van Integrale Kindcentra, en dan met name de huisvestingscomponent. Dit onderwerp is relevant voor scholen...

Pagina's