• Zoals bekend is het ministerie van OCW van plan de gewichtenregeling en impulsregeling per 2019/2020 aan te passen (zie ook dit bericht van de PO-Raad hierover). De afgelopen tijd kregen we...

  • Zoals bekend is het ministerie van OCW van plan de gewichtenregeling en impulsregeling per 2019/2020 aan te passen (zie ook dit bericht van de PO-Raad hierover). De afgelopen tijd kregen we...

  • De regeling impulsgebieden kent een einddatum van 1 augustus 2017. Wat is de stand van zaken over het voortbestaan van deze regeling, mede gezien de meerjarenbegroting?

    De impulsmiddelen zijn vastgesteld tot en met het schooljaar 2016/2017. Op dit moment wordt een nieuwe gewichtenregeling onderzocht. Eén en ander zou mogelijk kunnen leiden tot een nieuwe verdeling van het budget voor onderwijsachterstanden per 1 augustus 2018. Tot deze tijd zal de impulsgebiedentoeslag niet worden aangepast.