• Pagina

    De lumpsum is het bedrag dat schoolbesturen jaarlijks krijgen van de Rijksoverheid en waar ze vrijwel al hun kosten van moeten betalen. Geld dat in de lumpsum zit, is niet geoormerkt....