• Donderdag 28 juni is het de hele middag mogelijk om met iemand van Vensters te bellen. Heeft u bijvoorbeeld een vraag over de Vensters schoolgids? Of wilt u sparren over een goede toelichting bij de indicator Leerlingtevredenheid of Resultaten eindtoets? Stel dan uw vraag tijdens het telefonisch spreekuur op donderdag 28 juni tussen 12:30 en 15:30 uur. Zet u het alvast in u de agenda?

  • DUO roept schoolleiders op om de uitslag van de eindtoets vóór 29 mei te registreren in het leerlingadministratiesysteem en uit te wisselen met BRON. Ook voor Vensters PO is het relevant dat scholen deze gegevens goed en tijdig registreren, omdat ze gebruikt worden voor de indicator ‘Resultaten eindtoets’ in de schoolvensters.

  • Pagina

    Op www.scholenopdekaart.nl kan iedereen sinds november 2013 informatie raadplegen over scholen. Iedere school geeft op deze site middels een eigen SchoolVenster inzicht in de onderwijsresultaten....