• Onderwerp
    07-10-2015

    In Vensters wordt cijfermatige informatie over scholen verzameld in één systeem. Het gaat bijvoorbeeld om eindtoetsresultaten, leerlingenpopulatie en informatie over het team. In hun ManagementVenster zien scholen en besturen hun eigen trends, resultaten en prognoses in de vorm van rapportages. De PO-Raad en VO-raad ontwikkelen Vensters in samenspraak met de scholen en in samenwerking met Kennisnet. Lees verder