• Het netwerk Onderwijsinnovatie en ICT adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende onderwijsinnovatie en ICT in het primair onderwijs. Bij deze bijeenkomst...

  • Het kabinet moet onderzoeken of het mogelijk is de btw op digitale en conventionele leermiddelen gelijk te trekken. Met die opdracht stuurde de Tweede Kamer het kabinet het reces in. De Kamer nam hiertoe donderdagnacht een motie aan van de VVD en PvdA.

  • Ruimtevaarder André Kuipers gaat als ambassadeur van het Techniekpact op tournee door Nederland. In een serie collegetours, die hij vrijdag aftrapt, gaat hij basisschoolleerlingen en leerkrachten enthousiast maken voor de wereld van ruimtevaart, wetenschap en techniek. Hiermee wil het Techniekpact zorgen dat voldoende jongeren kiezen voor een bèta-technische opleiding. De PO-Raad is medeondertekenaar van het Techniekpact.

  • Minister Jet Bussemaker en Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) willen dat ict breed wordt ingezet in het onderwijs zodat het beter en eigentijdser wordt. Deze ambitie tot een ‘schaalsprong’ spraken ze uit tijdens het Algemeen Overleg (AO) over Onderwijs en digitalisering op 11 juni in de Tweede Kamer. Daarentegen zijn zij niet van plan de belemmeringen weg te nemen die PO-Raad en VO-raad onlangs aan de kaak stelden.

  • De PO-Raad en VO-raad nemen de regie om namens het primair en voortgezet onderwijs de vraag naar en ontwikkeling van leermateriaal in goede banen te leiden. De PO-Raad kreeg donderdag hiervoor mandaat van haar Algemene Ledenvergadering. Leidraad bij die regiefunctie is het Programma van Eisen (PvE) dat beide organisaties opstelden. Dit draagt bij aan het goed voorbereiden van leerlingen op hun toekomst.

  • Om op grotere schaal ict in de school te kunnen doorvoeren, het onderwijs toekomstbestendig te maken en recht te kunnen doen aan verschillen in de klas, moeten belemmeringen worden weggenomen. De PO-Raad en VO-raad hebben er per brief bij de Tweede Kamer op aangedrongen die knelpunten weg te nemen en onder meer de btw op digitale leermiddelen te verlagen.

  • Ook meepraten over ICT in het onderwijs? Heeft u ideeën hoe ICT in het onderwijs beter en op grotere schaal kan worden ingezet? Dinsdag 27 mei kunt u hierover meepraten via Twitter.

  • In de Volkskrant van woensdag kondigde Maurice de Hond aan dat binnenkort twee nieuwe iPadscholen de deuren zullen openen. De eerste van deze zogenoemde ‘Steve Jobs’ scholen gingen dit schooljaar van start. Ook de PO-Raad ziet hoe moderne technologie mogelijkheden kan scheppen om de individuele talenten van leerlingen extra te ontwikkelen. Niet voor niets is ICT en innovatie een belangrijk onderwerp In haar strategische beleidsagenda.

  • Kennisnet heeft een trendrapport uitgebracht waarin de belangrijkste technologietrends zijn gebundeld die de komende vijf jaar impact gaan hebben op het onderwijs. Het rapport kan een inspiratie zijn voor het ICT-beleid van scholen.

  • Tijdens een schoolbezoek kreeg ik een iPad aangereikt met een app voor kleuters: “Hier, doe maar”, werd me gezegd. Maar ik had geen idee wat ik moest doen. Ik zag stippen, die zouden een kind helpen bij het leren letters schrijven. Maar hoe het werkte? Ik wilde instructie voor ik ermee aan de slag ging. De kleuter van nu, zo werd me vervolgens verteld, heeft geen uitleg nodig. Die heeft in een mum van tijd door wat er van haar wordt verwacht. Kinderen van nu leren anders, blijkt maar weer eens. 

Pagina's